Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/22278
Title: Трансформаційні процеси у вищій освіті та науці країн В-4: досвід для України
Other Titles: Transformational processes in higher education and science of the Visegrad countries: experience for Ukraine
Authors: Артьомов, Іван Володимирович
Keywords: трансформаційні процеси, інновації, вища освіта, Вишеградська четвірка, Україна, transformational processes, innovations, higher education, Visegrad Four, Ukraine
Issue Date: 2017
Publisher: ДВНЗ "УжНУ"
Citation: Геополітика України: історія і сучасність: збірник наукових праць. Вип. 1 (18). /ред. кол.: І.В.Артьомов (голова) та ін. – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2017.196 с. C.88-120
Abstract: У статті висвітлюється специфіка інноваційної політики країн Вишеградської четвірки у сфері освіти і науки. Акцентується увага на інтеграції науки, освіти та виробництва як напрямі підвищення конкурентоспроможності України, інфраструктурному забезпеченні вищих навчальних закладів на основі досвіду країн Вишеградської четвірки.
The article focuses on the specifics of the innovation policy of the Visegrad countries in the field of education and science. The emphasis is on the integration of science, education and production as a way of increasing Ukraine’s competitiveness, infrastructure provision of higher education institutions based on the experience of the Visegrad countries.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/22278
Appears in Collections:Наукові публікації (ННІ євроінтеграційних досліджень)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Артьомов.pdf436.26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.