Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/22280
Title: Інноваційна якість університету в контексті світових тенденцій розвитку вищої освіти
Other Titles: Innovative quality of the university in the context of world trends of higher education development
Authors: Артьомов, Іван Володимирович
Артьомова, Анастасія Анатоліївна
Keywords: інновації, вища освіта, держава, дослідницько-інноваційний університет, Болонський процес, Закон України «Про вищу освіту», загальноєвропейський простір вищої освіти, Україна, Європейський Союз, Угода про асоціацію, «відтік мізків», міграція, innovation, higher education, state, research and innovation university, Bologna process, Law of Ukraine, European higher education area, Ukraine, European Union, Association agreement
Issue Date: 2017
Publisher: ДВНЗ "УжНУ"
Citation: Міжнародний науковий вісник: збірник наукових праць / ред. кол. І.В.Артьомов (голова) та ін. – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2017. – Спецвип. 1-2 (14-15). – 300 с. С.24-39
Abstract: У статті наводяться і коментуються документи нормативно-правового характеру щодо формування єдиного європейського освітнього і наукового простору, інноваційної діяльності вищих навчальних закладів України в контексті Закону України «Про вищу освіту». Висвітлюються окремі положення, що характеризують якість інноваційного університету та наявні проблеми у сфері вищої освіти.
The article deals with normative and legal documents regarding the formation of a single European educational and scientific area, innovative activities of Ukraine’s higher education institutions, its infrastructure provision. Some of the provisions that characterize the quality of the innovation university and existing problems in higher education are highlighted
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/22280
Appears in Collections:Наукові публікації (ННІ євроінтеграційних досліджень)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2.pdf677.53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.