Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/22774
Title: Сучасна парадигма розвитку транскордонного співробітництва в Україні: соціологічний вимір
Authors: Савицька, Є.
Keywords: транскордонне співробітництво, міжрегіональне співробітництво, інновації, моніторинг, інфраструктура регіонів
Issue Date: 2014
Publisher: ДВНЗ "УжНУ"
Citation: Савицький, Є. Сучасна парадигма розвитку транскордонного співробітництва в Україні: соціологічний вимір [Текст] / Є. Савицький // Геополітика України: історія і сучасність : спецвипуск збірника наукових праць / ред. кол. І.В. Артьомов (відп. ред.), С.В. Віднянський, І.І. Вовканич, С.І. Устич, О.М. Майборода, О.М. Руденко, Г.Г. Динис. – Ужгород : ДВНЗ "УжНУ", 2014. – №Вип. 2 (13) : Система соціологічного забезпечення транскордонного співробітництва:матер.міжнар.конф.м.Ніредьгаза,24-25.09.2014 р. – С. 265–272
Abstract: У статті досліджені особливості та проблеми розвитку транскордонного співробітництва України в контексті євроінтеграції. Аналізуються та систематизуються підходи і методи дослідження багаторівневих явищ і динаміка транскордонного співробітництва. Проаналізовано фактори, що гальмують перспективний процес транскордонного співробітництва.
In this article was explored the peculiarities of cross-border cooperation of Ukraine in the context of European integration. Approaches and methods of multi-level phenomena and the dynamics of cross-border cooperation are analysed and systemised. The factors preventing a perspective process of transboundary cooperation are analyzed.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/22774
Appears in Collections:Геополітика України: історія і сучасність. Вип. 2(13) 2014

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
СУЧАСНА ПАРАДИГМА РОЗВИТКУ.pdf295.5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.