Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/23255
Title: Теоретико-методичні засади навчання школярів складати й розв'язувати завдання з хімії
Authors: Староста, Володимир
Keywords: навчальне завдання, запитання, вправа, задача, система навчальних завдань, складання й розв’язування завдань з хімії, учебное задание, вопрос, упражнение, задача, система учебных заданий, составление и решение заданий по химии, educational task, question, exercise, task, system of the educational tasks, composition and solution of the tasks on chemistry
Issue Date: 2006
Citation: Староста В.І. Теоретико-методичні засади навчання школярів складати й розв'язувати завдання з хімії: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук: 13.00.02 / Інститут педагогіки АПН України. К., 2006. 39 с.
Abstract: У дисертації науково обґрунтовано теоретико-методичні засади навчання учнів розв’язувати й складати завдання з хімії, розроблено концепцію використання навчальних завдань з хімії та педагогічну технологію її реалізації. Виявлено переваги та недоліки застосування навчальних завдань на кожному з етапів розвитку методики хімії. З використанням діяльнісного, модельного та системно-структурного підходів проаналізовано та запропоновано для навчальних завдань структуру, класифікацію та перелік необхідних вимог, визначено структуру процесів розв’язування та складання завдань з хімії. У дослідженні розкрито шляхи реалізації запропонованих загальних підходів навчання школярів складати та розв’язувати завдання з хімії на прикладі конкретних тем («Хімічні формули речовин», «Рівняння хімічних реакцій», «Приготування розчинів»). Розроблено методику навчання учнів складати й розв’язувати завдання з хімії з урахуванням гносеологічного, психолого-педагогічного та хімічного (предметного) аспектів та проведено перевірку її педагогічної ефективності.
Type: Text
Publication type: Автореферат
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/23255
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2006_Starosta Volodymyr_Titulka avtoreferat.pdf147.05 kBAdobe PDFView/Open
2006_Starosta Volodymyr_zmist_avtoreferat.pdf739.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.