Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/23296
Title: СУТНІСТЬ ТА СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО- ОРІЄНТОВАНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ КРАЇНИ
Other Titles: Сущность и специфика формирования социально-ориентированной инновационной инфраструктуры страны
The gist and peculiarities of formation of socially oriented innovative infrastructure in the country
Authors: Брітченко, Ігор Геннадійович
Князевич, Анна Олександрівна
Keywords: нфраструктура, сутність, специфіка, infrastructure, gist, specifics
Issue Date: 2013
Publisher: Донецький державний університет управління
Citation: І.Г. Брітченко Сущность и специфика формирования социально-ориентированной инновационной инфраструктуры страны /А.О. Князевич, І.Г. Брітченко// Менеджер. Вісник Донецького державного університету управлінняю - № 3 (65), 2013. - с. 68-73
Series/Report no.: УДК 338.001.36;
Abstract: Визначено сутність економічної категорії «інноваційна інфраструктура» та її особливості.
Определены сущность экономической категории «инновационная инфраструктура» и ее особенности.
The essence of economic categories «innovation infrastructure» and its features is defined.
Description: Процес активізації інноваційної діяльності, її перетворення у ключовий фактор економічного розвитку потребує розробки теоретико-методологічних і практичних положень щодо формування основ національної інноваційної системи шляхом становлення ефективно діючої інноваційної інфраструктури. Дослідженню проблем розвитку інноваційної інфраструктури присвячена велика кількість наукових праць. У сучасній науковій літературі запропоновані різні підходи до розуміння поняття «інноваційна інфраструктура», її сутності, складу і специфіки впливу на інноваційні процеси, що відбуваються у національній інноваційній системі.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/23296
ISSN: 2308-104X
Appears in Collections:Наукові праці кафедри фінансів і банківської справиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.