Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/2345
Title: Схема раннього літописання Київської Русі О. Шахматова та її наступні корективи
Other Titles: The scheme of the Kievan Rus’ early chronicles of А. Shahmatov and its next corrections
Authors: Мателешко, Юрій Павлович
Keywords: О.Шахматов, історіографія, літописання, звід, „Повість временних літ”
Issue Date: 2012
Publisher: Видавництво УжНУ "Говерла"
Citation: Мателешко, Ю. П. Схема раннього літописання Київської Русі О. Шахматова та її наступні корективи [Текст] / Ю. П. Мателешко // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Історія / ред. кол.: М.М. Вегеш (гол. ред.), Д.Д. Данилюк, М.В. Олашин та ін. – Ужгород: Видавництво УжНУ "Говерла", 2012. – Вип.28. – С. 148–154. – Рез. рос., англ. – Бібліогр.: с. 153–154 (47 назв).
Series/Report no.: Історія;
Abstract: Статтю присвячено схемі руського літописання ХІ – початку ХІІ ст. ОлексіяШахматова (1864 – 1920), що стала класичною. Незважаючи на те, що протягом майже ста років робляться спроби її ко- ригувати і навіть заперечити, вона залишається актуальною для науки до сьогоднішнього часу. Ключові слова: О.Шахматов, історіографія, літописання, звід, „Повість временних літ”.
Description: The article is devoted to the scheme of the Kievan Rus’ early chronicles XIth – beginning XIIth century of Alex Shakhmatov (1864 – 1920), which became a classic. Despite the fact that for nearly a hundred years of attempts to correct it and even to challenge, it is important for science to date. Key words: А.Shahmatov, historiography, chronicle, chronicle compilation, “Povest vremennykh let”.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/2345
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Історія Випуск 28 - 2012
Наукові публікації кафедри міжнародних студій та суспільних комунікаційItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.