Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/23453
Title: Інвестиційне проектування
Authors: Ерфан, Віталій Йосипович
Довба, Іванна Василівна
Keywords: інвестиційне проектування, інвестиційна діяльність
Issue Date: 2019
Publisher: ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Citation: Інвестиційне проектування: навч.-метод. комплекс з навч. дисципліни для студ. V курсу, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізаціїї «Бізнес-адміністрування», освітнього рівня: магістр / уклад.: В.Й. Ерфан, І.В. Довба. – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2019. 47 с. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/23453
Abstract: Головна мета курсу «Інвестиційне проектування» – формування теоретичних і практичних знань і навичок використання різних підходів до інвестиційного проектування в процесі управління інвестиційним процесом на підприємстві.
Type: Text
Publication type: Методичні рекомендації
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/23453
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри бізнес-адміністрування, маркетингу та менеджменту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МНК Інвестиційне проектуваня 19.04.2019.pdf529.52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.