Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/2347
Title: Угорське історичне товаритсво та журнал "Századok" у другій половині XIX ст.
Other Titles: Hungarian historical society and “Szazadok” magazine in the second half of XIX century
Authors: Ферков, Оксана Василівна
Keywords: історичні дослідження, наукове товариство, науковий журнал, джерела, проблематика досліджень
Issue Date: 2012
Publisher: Видавництво УжНУ "Говерла"
Citation: Ферков О.В. Угорське історичне товаритсво та журнал "Századok" у другій половині ХІХ ст. [Текст] // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Історія / ред. кол.: М.М. Вегеш (гол. ред.), Д.Д. Данилюк, М.В. Олашин та ін. – Ужгород: Видавництво УжНУ "Говерла", 2012. – Вип.28. – С. 172–176. – Рез. рос., англ. – Бібліогр.: с. 175–176 (50 назв).
Series/Report no.: Історія;
Abstract: Діяльність Угорського історичного товариства значно вплинула на розвиток історичної науки Угорщини другої половини ХІХ ст. Засновниками і членами товариства були авторитетні вчені країни. Товариство та його друкований орган журнал «Századok» стали об’єднуючим чинником у галузі істори- чних, джерелознавчих та історіографічних досліджень і популяризаторами угорської історії. Ключові слова: історичні дослідження, наукове товариство, науковий журнал, джерела, проблематика досліджень
Description: The activity of Hungarian Historical Society has sufficiently influenced the development of historical science in Hungary in the second half of XIX century. Prominent scientists of the country have been the founders and the members of the Society. The Society and its magazine “Szazadok” became the unifying factors in the field of source study, historical, and historiographical researches and promotion of Hungarian history. Key words: historical studies, scientific society, scientific magazine, sources, research problem.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/2347
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Історія Випуск 28 - 2012

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
УГОРСЬКЕ ІСТОРИЧНЕ ТОВАРИСТВО ТА ЖУРНАЛ «SZÁZADOK».pdf165.36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.