Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/23956
Title: Інновації та інноваційний менеджмент в діяльності комерційних банків
Other Titles: Innovations and innovative management in commercial banks operations
Authors: Вовканич, А.І.
Keywords: інновації, інноваційний менеджмент, інноваційна діяльність банку, інноваційна політика, банківські інновації, інноваційний процес, інноваційна стратегія
Issue Date: 2012
Publisher: ДВНЗ "УжНУ"
Citation: Інновації та інноваційний менеджмент в діяльності комерційних банків [Текст] / А. І. Вовканич // Науковий вісник Ужгородського університету : серія: Економіка; збірник наукових праць / редкол.: В. П. Мікловда, М. І. Пітюлич, Н. М. Гапак та ін. – Ужгород : УжНУ, 2012. – Вип. 35№Ч. 1. – С. 65–68. – Бібліогр. : с. 68 (11 назв). – Рез. укр.
Abstract: У статті розкрито економічний зміст та сутність поняття інновацій, які стали сутністю сучасного розвитку в усіх сферах економіки, в тому числі і в банківській справі; інноваційного менеджменту, головною метою якого є управління інноваційними процесами. Досліджено інноваційну діяльність банку, яка являє собою процес реалізації інноваційних ідей. Наведено класифікацію інноваційних стратегій. Визначено принципи формування інноваційної політики банків та охарактеризовано особливості управління інноваційним портфелем комерційного банку, що зумовлює його політику в сфері фінансового забезпечення нововведень.
The article deals with concept of economical content and innovations, which became the core points of all fields of economics. The author analyses innovative management, the point of which is innovative strategies administration. Innovative bank cooperation , which the process of realization of innovative ideas is investigated in the article. The classification of innovative strategies is also given. The article considers the principles of innovative bank policy formation and characterizes the peculiarities of commercial bank innovative portfolio management, which predetermines its policy in the sphere of financial supply innovations. Key words: innovations, innovative management, innovative bank cooperation, innovative policy, bank innovations, innovative process, innovative strategy.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/23956
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Економіка. Випуск 1 (35) - 2012Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.