Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/24014
Title: Навчальний посібник до теми «Фізика активних середовищ квантових генераторів і підсилювачів» спецкурсу “Фізика лазерів”
Authors: Антоніна, Малініна
Олександр, Малінін
Keywords: Квантові генератори, Лазери, Фізика активних середовищ
Issue Date: 13-Dec-2016
Publisher: УжНУ "Говерла"
Abstract: Навчальний посібник з теми «Фізика активних середовищ квантових генераторів і підсилювачів» спецкурсу ―Фізика лазерів. призначається для студентів науково-педагогічного та науково-виробничого відділення, які спеціалізуються на кафедрі квантової електроніки. Він ставить своєю метою допомогти студентам в освоєнні фізичних принципів підсилення і генерації світла на основі індукованого випромінювання. Навчальний посібник складено у відповідності з вимогами, в ньому формулюються загальні відомості до теми «Фізика активних середовищ квантових генераторів і підсилювачів» спецкурсу ―Фізика лазерів‖, дано вивід формул, основні графіки та рисунки до програмового матеріалу, перелік рекомендованої, а також контрольні запитання для перевірки засвоєння матеріалів у відповідності до програми з спецкурсу. Вказаний навчальний посібник може бути використаний студентами інших спеціальностей із зменшеним обсягом програмного матеріалу.
Type: Learning Object
Publication type: Книга, підручник
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/24014
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри квантової електроніки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
N_P_1.pdf1.18 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.