Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/24054
Title: ГОСПОДАРСЬКЕ ОСВОЄННЯ УЖАНЩИНИ У ДОБУ ДРУҐЕТІВ
Other Titles: THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE UNG COUNTY IN THE DRUGETHS PERIOD
Authors: Ферков, Оксана Василівна
Белей, Наталія Андріївна
Keywords: Історія Угорщини, краєзнавство, Друґети, колонізація, Ужанщина, волоське право, шолтеси, ґенези.
Issue Date: 2018
Publisher: Ужгород "Говерла"
Citation: Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія / М-во освіти і науки України; Держ. вищ. навч. заклад «Ужгород. нац. ун-т», Ф-т історії та міжнародних відносин; [Редкол.: О.С.Мазурок (голова) та ін.]; Відп. за вип. Н. П. Керецман. Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2018. Вип. 1 (38). 132 с.
Abstract: У статті розглядається слабко досліджена у вітчизняній історіографії проблема процесу господарської колонізації малозаселених і незаселених територій Ужанського комітату Угорського королівства ХІV – ХVІІ ст., тобто час який називають добою Друґетів. Друґети активно підтримували політику угорських королів, зокрема Карла Роберта та Людовіка Анжуйського, щодо господарської колонізації окраїнних території держави шляхом дарувань земель із умовою їх заселення. На третє десятиріччя XIV ст. практично зникає королівське землеволодіння у північно-східному порубіжжі країни, нові феодали заселяють здобуті землі переселенцями із інших земель, у тому числі з іншого боку Карпатських гір. Друґети та інші великі землевласники: Бебеки, Перені, Цудари, посередників-вербувальників, відомих у джерелах як шолтеси і ґенези, закликають переселенців, обіцяють їм певні «свободи». Поширеним явищем було переселення русинів у ХІІІ – XVI столітті, яке проходило на основі німецького та волоського права. На основі доступного джерельного матеріалу та окремих історіографічних досліджень автори виокремили етапи та кілька зон заселення. Наголошено, що більшість сіл гірських районів Ужанщини (сучасного Перечинського та Великоберезнянського районів) засновані через сприяння шляхетського роду Друґетів і шляхом вербування селян-русинів із-за Карпат шолтесами і кенезами, які відповідно отримували значні привілеї на території заснованих сіл. Головною метою колонізації було господарське освоєння і як наслідок на порубіжжі Угорського королівства і Польщі сформувалася мережа поселень, населення яких були підданими Друґетів.
Description: https://www.academia.edu/38782815/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%95_%D0%9E%D0%A1%D0%92%D0%9E%D0%84%D0%9D%D0%9D%D0%AF_%D0%A3%D0%96%D0%90%D0%9D%D0%A9%D0%98%D0%9D%D0%98_%D0%A3_%D0%94%D0%9E%D0%91%D0%A3_%D0%94%D0%A0%D0%A3%D2%90%D0%95%D0%A2%D0%86%D0%92_THE_ECONOMIC_DEVELOPMENT_OF_THE_UNG_COUNTY_IN_THE_DRUGETHS_PERIOD?source=swp_share&fbclid=IwAR0ROAZICNDg-5nL3qOXJu_8g9FN1UbLXzKa7ePe2Gqwl_hql_1QZlQvffA
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/24054
ISSN: 2523-4498
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри археології, етнології та культурології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Історія_38(1)(1).pdf377.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.