Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/24144
Title: Ідея слов’янської спільності в ідеологеме словацького національного пробудження (30-і – 40-і рр. ХІХ ст.)
Authors: Бевзюк, Євген Володимирович
Keywords: нація, національна культура, ідеологія, товариство, імперія, панславізм, панславизм, нация, национальная идеология, империя, регион, этнос, культура, national and cultural activity, ethnic modernization, national revival
Issue Date: 2015
Publisher: Інститут Історії України НАН України
Citation: Бевзюк Євгеній. Ідея слов’янської і в ідеологеме словацького національного пробудження (30-і – 40-і рр. ХІХ ст.) // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. – Київ: Інститут Історії України НАН України, 2015. – Вип. 24. – С.9–25.
Series/Report no.: Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. Вип. 24.;
Abstract: Напередодні революції 1848 року західне слов’янство було втягнуте у загальноєвропейський процес модернізації національної ідеології. Однак, на тлі процесу самовизначення великих за чисельністю етнічних одиниць слов’янський духовний ренесанс відрізнявся етнорегіональною специфі- кою, що яскраво проявилося у пошуку власної національної ідеології. Становлення та розвиток національної світоглядної системи у словаків відбувалося в умовах конкуренції імперських, національних і наднаціо- нальних ідей, а також практичного впливу ідеї слов’янської спільності на словацьке середовище. Саме останній аспект став предметом даного дослідження.
Накануне революции 1848 года западные славяне были вовлечены в процесс модернизации национальной идеологии. Этот процесс характеризовался не только этнорегиональной спецификой, но также своеобразием становления и развития национальной идеологии. Формирование и развитие национальной идеологии у западных славян проходило в условиях конкуренции между разными имперскими, национальными и наднациональными идеями, а также практического влияния идеи славянской общности на словацкий социум. Именно последний аспект стал предметом данного исследования.
The national and cultural activity of western Slavs at the end of the XVІІІ century — the beginning of the ХІХ century is one of the most significant periods of European Slavs from the point of view of ethnicity. The process of Slovak Slavonic revival as a symbiosis of Enlightenment and romanticism can be regarded as a process of ethnic modernization that took place at the end of the ХVІІІ–ХІХ centuries. The author elucidates the specific character of cultural and national development and complete process of national revival of the Slovak in the specified period.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/24144
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Бевзюк 15.pdf378.98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.