Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/24151
Title: Мовне питання як модус чеського національного відродження (кінець ХVІІІ – перша третина ХІХ ст)
Authors: Бевзюк, Євген Володимирович
Keywords: етнос, мова, модернізація, відродження, нація, культура, будителі, этнос, язык, модернизация, возрождения, нація, культура, будители, ethnicity, language, modernization, regeneration, natsіya, culture
Issue Date: 2012
Publisher: Інститут Істрії України НАН України
Citation: Бевзюк Євгеній. Мовне питання як модус чеського національного відродження (кінець ХVІІІ – перша третина ХІХ ст) // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуку і знахідки. – Відп. ред. С.В.Віднянський. – Київ: Інститут Істрії України НАН України, 2012. - Вип.21. – С.281-294.
Abstract: Робота присвячена проблемі дослідження етнокультурного слов’янського ренесансу кінця ХVІІІ - початку ХІХ ст.ст. У цей період у середовищі західних слов’ян фактично сформувалася ціла плеяда патріотично-налаштованих науковців, письменників, які працювали у напрямі відновлення соціальної функції мови та модернізації її літературного стандарту. Зростання вагомості національної проблематики у сучасній Європі робить дослідження цієї проблеми актуальним для розуміння витоків та перспектив розвитку цих процесів.
В работа рассматривается проблема этнокультурного славянского ренессанса конца XVIII - начала XIX вв. В этот период у западных славян сформировалась целая плеяда патриотично настроенных ученых, писателей, которые плодотворно работали в направлении восстановления социальной функции языка и модернизации своего литературного стандарта. Возрастающее значение национального вопроса в современной Европе привело к повышению интереса исследователей к проблеме этнического ренессанса.
The research is devoted to the study of ethnocultural Slavonic renaissance in the late XVIII – early XIX centuries. Among western Slavs this period is characterized by the fact that there were numerous patriotically oriented scientists and writers that worked on the renewal of the social function of language and modernization of its literary standard. Language became the object of empires’ politics, the ideological factor of the national liberation movement for the western slavs.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/24151
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21.docx.pdf481.24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.