Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/24178
Title: Ідеологія чеських будителів напередодні революції 1848 року
Other Titles: Идеология чешских будителей перед революцией 1848 года
The ideology of Czech Awakeners before the revolution of 1848
Authors: Бевзюк, Євген Володимирович
Keywords: свідомість, патріотизм, будитель, етнос, нація, відродження, Чехія, культура, мова, будитель, этнос, нация, возрождение, Чехия, культура, язык, сознание, патриотизм, national and cultural activity, ethnic modernization, national revival
Issue Date: 2012
Publisher: Інститут Української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України
Citation: Бевзюк Євгеній. Ідеологія чеських будителів напередодні революції 1848 року // Історичний архів. Наукові студії. Інститут Української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. – Миколаїв, 2012. - Випуск 9. – С.16-23.
Series/Report no.: Історичний архів. Наукові студії. Вип. 9.;
Abstract: Національно-культурна діяльність західних слов’ян у кінці XVІІІ ст. - на початку ХІХ ст. – одна з найбільш яскравих та насичених етнічним змістом сторінок у минулому слов’янських народів Європи. Процес слов’янського відродження у якості симбіозу Просвітництва та романтизму можна розглядати як процес етнічної модернізації, що мав місце у слов’ян хронологічно наприкінці ХVІІІ - ХІХ ст.ст., геополітичне на теренах мультиетнічної Австрійської держави-імперії.
Работа посвящена исследованию проблемы развитию чешского национального возрождения, одного из важнейших периодов чешской истории. Именно в этот период кропотливая и результативная деятельность чешских деятелей возрождения привела к масштабным культурным сдвигам, которые имели место в этнической чешской среде.
The national and cultural activity of western Slavs at the end of the XVІІІ century – the beginning of the ХІХ century is one of the most significant periods of European Slavs from the point of view of ethnicity. The process of Czech Slavonic revival as a symbiosis of Enlightenment and romanticism can be regarded as a process of ethnic modernization that took place at the end of the ХVІІІ-ХІХ centuries.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/24178
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
42.pdf661.88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.