Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/24205
Title: Побудова комплексної системи управління банківськими ризиками
Other Titles: Development of a comprehensive control system of banking risks
Authors: Степаненко, О.П.
Keywords: ризик, банк, банківська система, модель, управління, розвиток, оцінка, інтегральний показник, система управління банківськими ризиками
Issue Date: 2012
Publisher: ДВНЗ "УжНУ"
Citation: Побудова комплексної системи управління банківськими ризиками [Текст] / О. П. Степаненко // Науковий вісник Ужгородського університету : серія: Економіка; збірник наукових праць / редкол.: В. П. Мікловда, М. І. Пітюлич, Н. М. Гапак та ін. – Ужгород : УжНУ, 2012. – Вип. 35№Ч. 1. – С. 231–238. – Бібліогр. : с. 238 (18 назв). – Рез. укр.
Abstract: В статті розглядаються сучасні підходи до управління банківськими ризиками, аналізуються результати останніх досліджень у галузях управління складними системами, теорії нечітких множин та управління ризиками, на основі яких виділяються основні групи ризиків, на які наражаються банки, та обґрунтовується необхідність формування комплексних систем управління банківськими ризиками. В роботі визначено основні складові комплексної системи управління банківськими ризиками; розроблено математичну модель оцінки інтегрального показника ризикованості функціонування банку; показано її вплив на розвиток банків і банківської системи в цілому.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/24205
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Економіка. Випуск 1 (35) - 2012Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.