Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/24291
Title: Моделювання оптимізації управління інноваційним розвитком сільських територій в Україні
Authors: Калачевська, Л. І.
Keywords: інноваційний розвиток, інновації, сільські території, сільське господарство, конкурентоспроможність, моделювання, оптимізація, innovation development, innovation, rural territories, agriculture, competitiveness, modelling, optimization
Issue Date: 2018
Publisher: Вид-во УжНУ "Говерла"
Citation: Калачевська, Л. І. Моделювання оптимізації управління інноваційним розвитком сільських територій в Україні [Текст] / Л. І. Калачевська // Науковий вісник Ужгородського національного університету : серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство / голов. ред. М.М. Палінчак. – Ужгород : Гельветика, 2018. – Вип. 22№Ч.1. – С. 140–144. – Бібліогр.: с. 144 (10 назв). – Рез. рос., англ.
Abstract: У статті приділено увагу формуванню та обґрунтуванню наукових рішень, спрямованих на побудову нової, більш ефективної моделі управління розвитком сільських територій в Україні. Запропоновано модель оптимізації управління інноваційним розвитком сільських територій в Україні, що містить ключові напрями впливу на інноваційний розвиток сільських територій як об’єкт управління, а також охарактеризовано вплив певних напрямів розроблення та впровадження інновацій на розвиток сільських територій.
The research paper focuses on the formation and substantiation of scientific solutions aimed at building a new, more effective model of rural territories development management in Ukraine. The research paper proposes a optimization model form a management of innovative development of rural areas in Ukraine, which contains key directions of influence on innovative development of rural territories as an object of management, and also describes the influence of certain directions of development and implementation of innovations on the development of rural territories.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/24291
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Випуск 22 Частина 1 - 2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МОДЕЛЮВАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ.pdf326.65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.