Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/24305
Title: Системи адміністрування в управлінні підприємствами з урахуванням євроінтеграційних процесів
Authors: Овчарук, В. В.
Keywords: адміністрування, діловодство, документація, інформація, підприємство, система, управління
Issue Date: 2018
Publisher: ДВНЗ "УжНУ"
Citation: Системи адміністрування в управлінні підприємствами з урахуванням євроінтеграційних процесів [Текст] / В. В. Овчарук // Науковий вісник Ужгородського національного університету : серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство / голов. ред. М. М. Палінчак. – Ужгород : Гельветика, 2018. – Вип. 20№Ч. 2. – С. 136-140. – Бібліогр.: с.140 (7 назв). – Рез. рос., англ.
Abstract: У статті конкретизовано сутність поняття систем адміністрування в управлінні підприємствами з урахуванням євроінтеграційних процесів. Розглянуто трактування поняття «система» у літературних джерелах, а також ідентифіковано етимологічність цього поняття. Наведено трактування окремих систем з позиції вітчизняної нормативно-правової бази. Запропоновано розглядати поняття систем адміністрування в управлінні підприємствами з позиції онтологічного підходу, що є найпоширенішим в економічних дослідженнях. Такі системи запропоновано трактувати як комплекс упорядкованих взаємопов’язаних елементів, які, утворюючи певну цілісність та єдність, забезпечують цілеспрямований вплив керівної підсистеми на керовану за усіма етапами технології управління на засадах документації, діловодства, інформаційного забезпечення та формалізування управлінських процедур.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/24305
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Випуск 20 Частина 2 - 2018Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.