Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/24322
Title: Формування персоналу підприємства готельного господарства: вітчизняний та зарубіжний досвід
Authors: Килин, О. В.
Keywords: готельне господарство, персонал підприємства, підвищення кваліфікації, зайнятість працівників, кадрове забезпечення, якісна підготовка фахівців, hotel industry, personnel of the enterprise, advanced training, employment of employees, staffing, qualitative training of specialists
Issue Date: 2018
Publisher: Вид-во УжНУ "Говерла"
Citation: Килин, О. В. Формування персоналу підприємства готельного господарства: вітчизняний та зарубіжний досвід [Текст] / О. В. Килин, Ю. В. Тимчишин // Науковий вісник Ужгородського національного університету : серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство / голов. ред. М.М. Палінчак. – Ужгород : Гельветика, 2018. – Вип. 22№Ч.2. – С. 20–24. – Бібліогр.: с. 23–24 (8 назв). – Рез. рос., англ.
Abstract: У статті розглянуто кількість та відвідування колективних засобів розміщення України. Показано розподіл підприємств готельного господарства України за регіонами. Проаналізовано структуру зайнятих працівників готельного господарства в розрізі категорій готелів. Вивчено досвід країн Європейського Союзу щодо шляхів вдосконалення кваліфікації персоналу. Запропоновано заходи щодо підвищення кваліфікації кадрів готельного господарства.
The article considers the number and attendance of collective accommodation facilities in Ukraine. The distribution of enterprises of hotel industry of Ukraine by regions is shown. The structure of the hired employees of the hotel industry is analyzed in terms of categories of hotels. The experience of the European Union countries regarding ways to improve the qualifications of the personnel has been studied. The measures for the improvement of the personnel qualification of the hotel industry are offered.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/24322
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Випуск 22 Частина 2 - 2018Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.