Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/24328
Title: Аналіз експортно-імпортних операцій України на сучасному етапі
Authors: Краснодєд, Т. Л.
Keywords: зовнішня торгівля, світовий ринок, товари, послуги, експорт, foreign trade, world market, goods, services, export
Issue Date: 2018
Publisher: Вид-во УжНУ "Говерла"
Citation: Краснодєд, Т. Л. Аналіз експортно-імпортних операцій України на сучасному етапі [Текст] / Т. Л. Краснодєд // Науковий вісник Ужгородського національного університету : серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство / голов. ред. М.М. Палінчак. – Ужгород : Гельветика, 2018. – Вип. 22№Ч.2. – С. 32–35. – Бібліогр.: с. 35 (6 назв). – Рез. рос., англ.
Abstract: У статті виявлено об’єктивну необхідність дослідження зовнішньої торгівлі України. Проаналізовано основні показники, що характеризують стан зовнішньої торгівлі країни. Охарактеризовано вартісні та фізичні обсяги експорту та імпорту товарів і послуг. Визначено головні причини екстенсивного розвитку зовнішньоторговельних процесів в Україні. Виявлено перспективні напрями стимулювання експортно орієнтованого виробництва та зменшення рівня імпортозалежності в Україні.
In the article the objective need for the study of Ukrainian foreign trade has been revealed. The main foreign trade indicators of the country have been analyzed. Value and physical volumes of exports and imports of goods and services have been characterized. The main reasons for the extensive development of foreign trade processes in Ukraine have been determined. Promising areas of export production stimulation and reduction of import dependence in Ukraine have been detected
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/24328
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Випуск 22 Частина 2 - 2018Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.