Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/24367
Title: Роль малого та середнього підприємництва в економіках Польщі та України
Authors: Міхель, Р. В.
Keywords: малі та середні підприємства, індикатори розвитку, Польща, Україна, small and medium enterprises, development indicators, Poland, Ukraine
Issue Date: 2018
Publisher: Вид-во УжНУ "Говерла"
Citation: Міхель, Р. В. Роль малого та середнього підприємництва в економіках Польщі та України [Текст] / Р. В. Міхель // Науковий вісник Ужгородського національного університету : серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство / голов. ред. М.М. Палінчак. – Ужгород : Гельветика, 2018. – Вип. 22№Ч.2. – С. 124–128. – Бібліогр.: с. 128 (18 назв). – Рез. рос., англ.
Abstract: У статті наведено результати проведеного дослідження розвитку малого та середнього підприємництва в Польщі з початку 1990-х років. Результати дослідження демонструють важливе значення сектору МСП як у формуванні ВВП країни, так і в забезпеченні зайнятості у Польщі. За результатами аналізу еволюції малого та середнього підпри- ємництва в Польщі здійснено порівняльний аналіз з Україною. Виявлено перевагу в розвитку МСП Польщі порівняно з Україною. Окреслено діяльність на державному та регіональному рівні Польщі, що сприяла розвитку сектору малого та середнього бізнесу, що може бути використано під час розроблення стратегії розвитку МСП в Україні.
The article presents the results of a study on the development of small and medium-sized enterprises in Poland since the early 1990's. The results of the research demonstrate the importance of the SME’s sector in Polish GDP formation and in creation of work places in Poland. Based on the analysis of the evolution of small and medium-sized enterprises in Poland, a comparative analysis with Ukraine has been conducted. The results of the research reveal the precedency of Polish SMEs sector over the Ukrainian one. The article presents the description of the activities at state and regional levels of Poland, which facilitated the development of the small and medium-sized enterprises, which in turn could be used in developing the SME development strategy in Ukraine.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/24367
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Випуск 22 Частина 2 - 2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РОЛЬ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА.pdf382.55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.