Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/24531
Title: Хвильова функція дейтрона для потенціалу Argonne v18 та Борнівські значення векторних і тензорних асиметрій в електрон-дейтронному розсіянні
Authors: Жаба, В.І.
Keywords: Хвильова функція, дейтрон, асиметрія, електрон-дейтронне розсіяння
Issue Date: 2019
Citation: В.І. Жаба. Хвильова функція дейтрона для потенціалу Argonne v18 та Борнівські значення векторних і тензорних асиметрій в електрон-дейтронному розсіянні // Тезисы докладов XVII конференции по физике высоких энергий и ядерной физике. – Харьков. – 26-29 марта 2019. – С. 32.
Abstract: Використовуючи раніше отримані коефіцієнти аналітичної форми хвильової функції дейтрона в координатному представленні для нуклон-нуклонного потенціалу Argonne v18 [1], розраховано Борнівські значення векторних ABL, ABT і тензорних ABLL, ABTT, ABLT асиметрій, які необхідні для оцінки радіаційних поправок до поляризаційних спостережуваних в пружному електрон-дейтронному розсіянні в лептонних змінних [2]. В форматі 3D одержана імпульсно-кутова залежність для векторних і тензорних асиметрій. Кожна із компонент асиметрії має свою особливість форми та поведінки в залежності від значень кута розсіяння або імпульсу частинки.
Type: Text
Publication type: Інша текстова публікація
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/24531
Appears in Collections:Наукові публікації відділення фізики ядра та елементарних частинок

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Abstract.txt1.3 kBTextView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.