Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/24685
Title: Освітньо-культурні засоби «м’якої сили» Польщі
Other Titles: Educational and cultural means of "soft power" of Poland
Authors: Мателешко, Юрій Павлович
Keywords: м’яка сила, Польща, освіта, культура, Україна, політика
Issue Date: 2019
Publisher: Східноєвропейський національний університет ім. Л.Українки
Citation: Мателешко Ю.П. Освітньо-культурні засоби «м’якої сили» Польщі / Ю.П.Мателешко // Міжнародні та регіональні системи: актуальні питання міжнародних відносин і регіональних студій: зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 17 травня 2019 р.). – Луцьк: Вежа-Друк, 2019. – С. 28-29.
Abstract: Республіка Польща сьогодні входить у тридцятку найбільш впливових країн у глобальному рейтингу «м’якої сили», випереджаючи Китай, Росію та Бразилію (згідно рейтингу лондонського агенства «Portland»). Значною мірою це обумовлено наявністю чітко продуманої стратегії, розвинутою системою державних та суспільних інституцій, які беруть участь у здійсненні «м’якого» впливу, а також високим ступенем зацікавленості держави в просуванні польської культури у світі.
Type: Text
Publication type: Тези до статті
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/24685
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
оsvitno-kulturni_zasoby_miakoi_syly_Polshchi.pdfтези1.63 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.