Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/24904
Title: Дидактичні аспекти підготовки майбутнього вчителя початкової школи у європейській вищій освіті
Other Titles: DIDACTICAL ASPECTS OF TRAINING OF FUTURE TEACHERS OF PRIMARY SCHOOL IN THE EUROPEAN HIGHER EDUCATION
Authors: Товканець, Оксана Сергіївна
Tovkanets, Oksana
Keywords: дидактичні підходи, європейська вища школа, професійна підготовка, didactic approaches, European higher education, vocational training
Issue Date: 2019
Publisher: Вид-во УжНУ "Говерла"
Citation: Товканець, О. С. Дидактичні аспекти підготовки майбутнього вчителя початкової школи у європейській вищій освіті [Текст] / О. С. Товканець // Науковий вісник Ужгородського національного університету : серія: Педагогіка. Соціальна робота / гол. ред. І.В. Козубовська. – Ужгород : Говерла, 2019. – Вип. 2 (45). – С. 200–204
Series/Report no.: Педагогіка;
Abstract: Мета статті: визначити особливості дидактичних підходів до професійної підготовки майбут- нього вчителя початкової школи в європейській вищій школі. Методи дослідження: аналіз наукових джерел з метою виявлення актуальності проблеми; систематизація, опис для визначення логіки інтенсифікації педагогічного процесу; узагальнення з метою формулювання висновків. Зроблено висновок, що для сучасної системи вищої освіти методологічне значення мають гуманізація підготовки фахівця і громадянина, всебічний розвиток особистості студентів до участі в життєдіяльності суспільства; інтеграція науки, технології і змісту навчання, за якої технологія навчання є максимально наближеною до технології виробництва; розвиток наукових і технологічних мереж; впровадження гнучких мультимедійних технологій навчання, навчальних пакетів, методик дидактичних вимірювань, оцінювання й самооцінювання; навчання впродовж життя; впровадження гнучких систем навчання; підготовленість до творчої побудови майбутньої кар’єри, конкурентоспроможності, креативної реалізації завдань, відповідальності за свою професійну кар’єру.
The purpose of the article is to define the features of didactic approaches to the professional training of a future teacher of primary school in the European higher education. Methods of research used: analysis of scientific sources; systematisation, description; generalisation. It was emphasized that the intensification of the pedagogical process is realized by certain blocks, among which the definition of the general end goal, which is achieved through the setting of intermediate goals at different stages of study; the use of different motivations of intensive student activity (the use of incentives, incentives to achieve satisfaction, manifestation of certain abilities); ensuring the optimisation of the intensification of training focusing on the fact that increasing the load is necessary depending on the level of preparation of the audience, not to create unnecessary tension training; application of active teaching methods in the educational process; introduction of computer and information pedagogical technologies, which allow to intensify the educational process, developing educational and cognitive activity; stimulating learning activities in self-education.The role of didactic methods of teaching in the intensification of the educational process is revealed: careful selection of educational material and its transfer to the level of concentrated, rounded categories in order to generalize the educational material; the transition from the teaching of particularities to the teaching of regularities, of which these in particular follow; preservation of current terms of training of specialists and existing training load;exclusion of mental overload and unfavorable health effects of students; problematisation of the educational process -for stimulating the experience of creative activity, the formation of an active, creative person.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/24904
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Педагогіка. Соціальна робота Випуск 2 (45) - 2019Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.