Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/2507
Title: Безпосередні результати комплексного лікування хворих на місцево поширений рак грудної залози при використанні радіочастотної гіпертермії
Other Titles: Immediate results of treatment of patients with locally advanced breast cancer using of radio-frequency hyperthermia
Authors: Смоланка, І.І.
Скляр, С.Ю.
Досенко, І.В.
Тарасова, Т.О.
Лобода, А.Д.
Keywords: рак грудної залози, гіпертермія, термохіміотерапія, комплексне лікування, неоад’ювантна поліхіміотерапія, органозберігаючі операції, якість життя хворих
Issue Date: 2012
Publisher: Видавництво УжНУ "Говерла"
Citation: Безпосередні результати комплексного лікування хворих на місцево поширений рак грудної залози при використанні радіочастотної гіпертермії [Текст] / І. І. Смоланка, С. Ю. Скляр, І. В. Досенко та ін. // Науковий вісник Ужгородського університету / відп. ред. В.І. Русин. – Ужгород: Видавництво УжНУ "Говерла", 2012. – Вип. 1(43). – С. 111–117. – Рез. англ. – Бібліогр.: с. 117 (10 назв).
Series/Report no.: Медицина;
Abstract: Проведено дослідження ефективності використання радіочастотної гіпертермії в неоад’ювантному режимі при лікуванні хворих на місцево поширені форми раку грудної залози. Результати дослідження оцінюва- лись за критеріями RECIST та при вивченні лікувального патоморфозу. Визначено, що поєднання гіпер- термії зі стандартними методами неоад’ювантного лікування хворих на рак грудної залози дозволило на 13,4 % збільшити відсоток проведення органозберігаючих операцій та у 14,5 % хворих провести відновні операції, завдяки збільшенню кількості випадків часткової регресії пухлини на 13,3 % та регресії метаста- тичних лімфовузлів на 14,9 %. Ключові слова: рак грудної залози, гіпертермія, термохіміотерапія, комплексне лікування, неоад’ювантна поліхіміотерапія, органозберігаючі операції, якість життя хворих
Description: The method of neoadjuvant chemotherapy supplemented with local radio-frequency hyperthermia in the treatment of patients with locally advanced breast cancer. Using this method in complex therapy of patients with breast cancer increase to 13,3%, partial regression of primary tumor and to 14,9% regression of metastatic lymph nodes. Increase on 13,4% of conserved surgery, and in 14,5% of patients to restorative surgery. Key words: breast cancer, local hyperthermia, thermоchemotherapy, combined treatment, neoadjuvant chemotherapy, conserved surgery, quality of life of patients
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/2507
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Медицина. Випуск 1 (43) - 2012Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.