Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/2522
Title: Рівень етичних і правових знань лікарів-інтернів у професійній діяльності
Other Titles: Assessment ofknowledge doctor-intern of the main issues ethics and law at professional activities
Authors: Рогач, Іван Михайлович
Качала, Лариса Олександрівна
Шустова, Н.В.
Качала, Т.В.
Цигика, Ольга Іванівна
Keywords: етика, права пацієнтів, етика і права медичних працівників, лікарі-інтерни
Issue Date: 2012
Publisher: Видавництво УжНУ "Говерла"
Citation: Рівень етичних і правових знань лікарів-інтернів у професійній діяльності [Текст] / І. М. Рогач, Л. О. Качала, Н. В. Шустова та ін. // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Медицина / відп. ред. В.І. Русин. – Ужгород: Видавництво УжНУ "Говерла", 2012. – Вип. 1(43). – С. 152–154. – Рез. англ. – Бібліогр.: с. 154 (7 назв).
Series/Report no.: Медицина;
Abstract: При проведенні соціологічного опитування 256 лікарів-інтернів із фахів загальної практики – сімейної ме- дицини, внутрішніх хвороб, хірургії, акушерства і гінекології, медицини невідкладних станів, стоматології – виявлені слабкі знання з питань взаємовідносин медичних працівників з родичами хворого, прав пацієнтів і медичних працівників та питань дотримання медичної таємниці. Авторами рекомендовано більш глибоке вивчення студентами медичних вузів питань етики і деонтології та медичного права для формування в їхній свідомості необхідності дотримання цих положень як невід’ємної та ефективної частини лікарської практики. Ключові слова: етика, права пацієнтів, етика і права медичних працівників, лікарі-інтерни
Description: In a survey 256 medical interns from specialties General practice – family medicine, internal medicine, surgery, obstetrics and gynecology, emergency conditions medicine, dentistry, weak knowledge of the relationship health workers with relatives of the patient, patient rights and medical personnel and compliance issues medical secrecy. The authors recommended a more profound study of students of medical schools on ethics and medical law and ethics to create in their minds the necessity to observe these provisions as an integral and effective part of medical practice. Key words: ethics, patient rights, the rights of health workers,medical interns
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/2522
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Медицина. Випуск 1 (43) - 2012Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.