Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/25281
Title: Соціальна держава в умовах глобалізації
Authors: Бадида, Андріанна Юріївна
Keywords: соціальна держава, глобалізація, соціальна правова держава, права людини, соціальні права людини, Євпопейський суд з прав людини
Issue Date: 2019
Publisher: ТОВ «РІК-У»
Citation: Бадида А.Ю. Соціальна держава в умовах глобалізації: монографія. – Ужгород: РІК-У, 2019. 200 с.
Abstract: Монографія присвячена комплексному дослідженню соціальної держави як феномену в умовах глобалізації, розкриттю її нового змісту у сучасних умовах. Для з’ясування особливостей соціальної держави розкрито сутність правового виміру глобалізації як явища, яке істотно впливає на неї. На основі широкої емпіричної бази, яка охоплює міжнародно-правові акти, нормативні акти і судову практику національного і наднаціонального рівнів, визначено соціальну державу як аспект розуміння держави, заснованої на верховенстві права (соціальна правова держава). Соціальна держава є принципом (цінністю) сучасної держави, який втілюється у функціонуючих інститутах, практиці та взаємодіє з іншими базовими принципами конституційного ладу (принципом демократії та принципом правової держави). У монографії проведено розуміння прав людини як безпосередньо діючого права і як єдиної системи, у якій соціальні права тісно пов’язані з громадянськими і політичними, незважаючи на специфіку свого здійснення та захисту. Досліджено теоретичні підходи та судову практику щодо соціальних прав людини у рамках романо-германської та англосаксонської правових систем. Особлива увага приділена аналізу позицій, які випливають із практики Європейського суду з прав людини. Досліджено правові гарантії захисту соціальних прав у державах Центральної Європи на прикладі Угорщини, Словацької Республіки та України.
Type: Text
Publication type: Монографія
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/25281
ISBN: 978-617-7692-48-4
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри теорії та історії держави і права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
монография-друк.pdf835.27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.