Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/25488
Title: Стадія ухвалення рішення в дисциплінарній справі щодо адвоката: деякі проблемні питання
Authors: Заборовський, Віктор Вікторович
Булеца, Сібілла Богданівна
Фазикош, Василь Георгійович
Keywords: 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура, адвокат; дисциплінарна відповідальність адвоката; прийняття рішення у дисциплінарній справі; обставини, які обтяжують відповідальність; обставини, які пом’якшують відповідальність.
Issue Date: 2018
Publisher: ДВНЗ "Ужгородський національний університет"
Citation: Заборовський В.В., Булеца С.Б., Фазикош В.Г. Стадія ухвалення рішення в дисциплінарній справі щодо адвоката: деякі проблемні питання. Порівняльно-аналітичне право. 2018. № 3. С. 307-311. URL: http://pap.in.ua/3_2018/88.pdf (стаття, фахове видання, включена до міжнародних наукометричних баз).
Abstract: У статті авторами розкриваються деякі процедурні питання стадії прийняття рішення у дисциплінарній справі відносно адвоката. Звертається увага на наявні недоліки і прогалини правового регулювання вказаної стадії та пропонуються можливі шляхи їх усунення. Робиться висновок щодо необхідності законодавчого закріплення переліку обставин – як тих, що обтяжують (виключний), так і тих, які пом’якшують (примірний) відповідальність адвоката та пропонується власний перелік таких обставин.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/25488
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри цивільного права та процесуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.