Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/25609
Title: Матеріальні втрати та втрати народонаселення української держави внаслідок агресії Російської Федерації
Other Titles: Material loss and lol and of population of the Ukrainian State aggression of the Russian Federation
Authors: Лавер, Олександр Георгійович
Матяшовська, Беата Олександрівна
Шумило, Наталія Ярославівна
Keywords: матеріальні збитки, територіальні втрати, втрати народонаселення, біженці, внутрішньо-переміщені особи з України, біженці, внутрішньо-переміщені особи з зарубіжних країн на Україні
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво УжНУ "Говерла"
Citation: Лавер, О. Г. Матеріальні втрати та втрати народонаселення Української держави внаслідок агресії Російської Федерації [Текст] / О. Г. Лавер, Б. О. Матяшовська, Н. Я. Шумило // Науковий вісник Ужгородського університету : серія: Історія / відп. за вип. Н. П. Керецман. – Ужгород : Говерла, 2019. – Вип. 1 (40). – С. 48–54. – Бібліогр.: с. 51–52 (38 назв). – Рез. англ.
Series/Report no.: Серія: Історія;
Abstract: У ХХІ столітті незалежна Українська держава одержала агресію з боку Російської Федерації, що є, без сумніву, найсерйознішим викликом за всю історію її існування. Війна на Донбасі та незаконна анексія Криму є основними складовими цього виклику. В зв’язку з цим указана проблема станом на сьогоднішній день є для нашої держави найбільш актуальною, а тому вона заслуговує на різностороннє і детальне вивчення. Проблематика людських втрат під час війни на Донбасі є більш-менш вивченою, оскільки з цього приводу існують регулярні звіти Організації Об’єднаних Націй, та відповідні незалежні обчислення були проведені нами у монографії [Лавер, 2018]. Менш вивченою є проблематика матеріальних втрат, територіальних втрат та втрат народонаселення Української держави внаслідок агресії Російської Федерації. В зв’язку з цим метою пропонованої публікації є вивчення й аналіз матеріальних втрат та втрат народонаселення держави Україна, як наслідок агресії Російської Федерації, і в першу чергу у війні на Донбасі. Пропонована публікація «Матеріальні втрати та втрати народонаселення української держави внаслідок агресії Російської Федерації.» включає в себе дослідження наступних важливих підтем: матеріальні збитки, територіальні втрати та втрати народонаселення, біженці та внутрішньо-переміщені особи на Україні, розселення біженців та внутрішньо – переміщених осіб з України, біженці з інших країн в Україні. Кожна із вказаних підтем вивчається за часовий проміжок 2014-2019 років. Частина даних з пропонованої тематики опублікована в нашій монографії [Лавер, 2018] та в монографії [Донбас і Крим, 2015]. Пропонована публікація містить більш нові статистичні дані, оскільки в названих книгах наводиться статистика станом на 2016 рік та відповідно 2015 рік. Ключові слова: матеріальні збитки, територіальні втрати, втрати народонаселення, біженці, внутрішньо-переміщені особи з України, біженці, внутрішньо-переміщені особи з зарубіжних країн на Україні.
In the 21st century, an independent Ukrainian state was aggressive on the part of the Russian Federation, which is, without a doubt, the most serious challenge in the history of its existence. The war in the Donbass and the illegal annexation of the Crimea are the main components of this challenge. In this regard, the indicated problem, as of today, is most relevant to our state, and therefore deserves a comprehensive and detailed study. The problem of human losses during the war in the Donbas is more or less studied, as there are regular reports of the United Nations on this subject, and the corresponding independent calculations were carried out by us in the monograph [Laver O.G.]. Less studied are the problems of material losses, territorial losses and losses of population of the Ukrainian state as a result of aggression of the Russian Federation. In this regard, the purpose of the proposed publication is to study and analyze the material losses and losses of the population of Ukraine, as a consequence of the aggression of the Russian Federation, and first of all in the war on the Donbass. The proposed publication "Material losses and losses of population of the Ukrainian state as a result of aggression of the Russian Federation." Includes the study of the following important sub-themes: material losses, territorial losses and population losses, refugees and internally displaced persons in Ukraine, resettlement of refugees and internally displaced persons from Ukraine, refugees from other countries in Ukraine. Each of these subteles is studied for the time period 2014-2019. Part of the data on the proposed topics is published in our monograph [Laver, 2018] and in the monograph [Donbass and Crimea, 2016]. The proposed publication contains more recent statistical data, since the monograph [Donbass and Crimea, 2016] provides relevant statistics for 2015, and in the monograph [Laver, 2018] – as of 2016. Keywords: material losses, territorial losses, population losses, refugees, internally displaced persons from Ukraine, refugees, internally displaced persons from foreign countries in Ukraine.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/25609
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Історія Випуск 40 - 2019Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.