Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/25610
Title: Етнічна гомогенізація міського населення Закарпаття в роки Другої Світової війни та радянський період
Other Titles: Ethnic homogenization of the urban population of Transcarpathia in the years of the Second World War and the soviet period
Authors: Леньо, Павло Юрійович
Keywords: угорці, євреї, русини, демографічні процеси, Підкарпатська Русь, Закарпаття, українізація, радянізація, культурний ландшафт, «монополізація» простору, історична політика
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво УжНУ "Говерла"
Citation: Леньо, П. Ю. Етнічна гомогенізація міського населення Закарпаття в роки Другої Світової війни та радянський період [Текст] / П. Ю. Леньо // Науковий вісник Ужгородського університету : серія: Історія / відп. за вип. Н. П. Керецман. – Ужгород : Говерла, 2019. – Вип. 1 (40). – С. 55–60. – Бібліогр.: с. 58–59 (18 назв). – Рез. англ.
Series/Report no.: Серія: Історія;
Abstract: Напередодні Другої світової війни українці-русини складали більшу частину населення сільської місцевості Підкарпатської Русі, яка входила до складу Чехословацької республіки. Окрім них край замешкували євреї, угорці, чехи і словаки, німці, румуни та ін. Однак ситуація змінилася після війни, а пізніше інкорпорації краю до складу Радянського Союзу, які призвели до гомогенізації його етнічного простору. Слід визнати, що події середини ХХ століття були використані багатьма державними режимами для вирішення внутрішніх «національних питань», результатом чого етнічне уодноріднення відбулося на значних територіях Центральної та Східної Європи. Голокост, фізичні винищування, депортації, міграції та оптації зачепили також терени Закарпаття. Вони призвели до того, що українці, які раніше складали до чверті жителів міст та містечок після війни стали домінантною частиною їх населення. Міста краю, які напередодні останньої великої війни мали виразний мультикультурний характер, про що до сьогодні свідчать архітектурні пам’ятки угорського, єврейського та чехословацького періодів історії краю, поступово перетворилися на моноетнічні. Ключові слова: угорці, євреї, русини, демографічні процеси, Підкарпатська Русь, Закарпаття, українізація, радянізація, культурний ландшафт, «монополізація» простору, історична політика.
The Rusins of Subcarpathian Rus made up the majority of the population of this rural region of the Czechoslovak Republic on the eve of World War II. Also, in the region there were many representatives of other nationalities: Jews, Germans, Hungarians, Czechs and Slovaks, etc. The results of the war, as well as the inclusion of the region into the Soviet Union, determined the homogeneity of the ethnic space of this region. It must be admitted, that the events of the mid-twentieth century were used by many state regimes to solve their own "national problems", which resulted in ethnic homogenization in significant territories of Central and Eastern Europe. As a result of the war, the Holocaust, physical extermination, deportations and migrations the national structure of the many Central and Eastern European cities has particularly changed. Similar processes in the Transcarpathian region have led to the fact, that Ukrainians, who previously made up no more, than a quarter of towns inhabitants, are now the dominant part of the urban population. It should be noted that in the period before the Second World War, these cities were of a multicultural nature, which is still confirmed by architectural monuments of Jewish, Hungarian, Czech origin. As a consequence of post-war industrialization, the urban population continued to grow at the expense of migrants from Transcarpathian villages. Also, in the towns of Transcarpathia, the number of Russians continued to grow. Another feature of the changes in the cities of the region was the active Sovietization and Russification of their symbolic space, which stopped only with the end of Soviet power. Keywords: Hungarians, Jews, Rusyns, demographic processes, Subcarpathian Rus, Transcarpathia, Ukrainization, Sovietization, cultural landscape, "monopolization" of space, historical politics.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/25610
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Історія Випуск 40 - 2019Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.