Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/25690
Title: Технологічні виклики індустрії 4.0 та інструменти промислової політики :аналіз досвіду Південної Кореї
Authors: Черленяк, Іван Іванович
Проскура, Володимир Федорович
Шелемба, Марта Михайлівна
Keywords: міністерство інноваційного розвитку та промислової політики, інновації, інноваційний процес, промислова політика, економічна політика Південної Кореї, політика дирижизму
Issue Date: 2018
Publisher: Говерла
Citation: Черленяк, І. І. Технологічні виклики індустрії 4.0 та інструменти промислової політики :аналіз досвіду Південної Кореї / І. І. Черленяк, В. Ф. Проскура, М. М. Шелемба // Науковий вісник Ужгородського університету : серія: Економіка; зб. наук. пр. / редкол.: В.П. Мікловда (гол. ред.), В.І. Ярема , Н.Н.Пойда-Носик та інші. – Ужгород, 2018. – Вип. 2(52). – С.144-156. – Бібліограф.:с.154-156 (21назва).
Abstract: Розглянуто актуальну проблему запровадження в практику діяльності вітчизняних фірм та галузей промисловості технологічних новацій. На основі компаративістського аналізу фактичного матеріалу встановлено, що причиною стрімкого розвитку Південної Кореї була вдала промислова та економічна політика дирижизму спрямована на запровадження системи трансферу технологій. Авторами показано, що основа промислового успіху Південної Кореї в тому, що прибутки, отримані від запровадження залучених із зовні інновацій спрямовувалися насамперед на розвиток науки, освіти та інноваційних галузей. Це дало можливість країні створити виробництво власних прибуткових технологічних, виробничих і економічних інновацій. Методами компаративістики виявлено причини гальмування інноваційної системи промисловості України. Зроблено висновки про необхідність проведення змін у суспільно-економічних відносинах у «виробничому трикутнику» капітал-праця-інтелект. Запропоновано створення міністерства інноваційного розвитку та промислової політики.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/25690
ISSN: 2415-735X
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Економіка. Випуск 2 (52) - 2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Черленяк І.І., Проскура В.Ф., Шелемба М.М..pdf848.68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.