Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/25776
Title: Спосіб визначення наявності, характеру та інтенсивності впливу чинника на активність фагоцитозу лейкоцитів судинного русла
Authors: Лазорик, Михайло Іванович
Чачанідзе, Давид Заурович
Самосюк, Іван Захарович
Issue Date: 5-May-1998
Citation: Спосіб визначення наявності, характеру та інтенсивності впливу чинника на активність фагоцитозу лейкоцитів судинного русла, що включає забір крові, інкубацію з нею мікробних тіл, визначення в мазку фагоцитарного індексу, фагоцитарного числа, числа мікробів в одному активному лейкоциті, в літрі крові кількості активних лейкоцитів, мікробного числа, процента активних лейкоцитів по фагоцитозу, порівняння цих величин з величинами контролю і визначенням зниження або підвищення їх у обстежуваного відносно контролю, визначення величини різниці кожного показника між порівнюваними відділами, визначення суми знаків різниць при їх алгебраїчному додаванні і при підвищенні показників обстеженого в порівнянні з контролем і плюсовій сумі знаків визначення підвищення активності фагоцитозу в першому відділі, а при мінусовій сумі знаків різниць визначення підвищення активності фагоцитозу лейкоцитів в другому відділі, при зниженні показників фагоцитозу в обстеженого в порівнянні з контролем і плюсовій сумі знаків різниць визначення зниження активності фагоцитозу лейкоцитів в другому відділі, а при мінусовій сумі знаків різниць - зниження активності фагоцитозу в першому відділі, який відрізняється тим, що визначають активність фагоцитозу лейкоцитів в судинному руслі до та після дії чинника і при зміні суми знаків різниць, а при їх рівності за зміною величин різниць показників літра визначають вплив чинника на активність фагоцитозу лейкоцитів в судинному руслі, далі визначають в кожному відділі судинного русла величину та знаки відмінностей показників віднімання від абсолютної величини показника до дії чинника відповідної абсолютної величини показника після дії чинника, алгебраїчно додають знаки відмінностей і при плюсовому значенні суми знаків відмінностей визначають зниження (пригнічення) активності фагоцитозу лейкоцитів після дії чинника, а при мінусовому значенні суми знаків відмінностей визначають підвищення (стимуляцію) активності фагоцитозу лейкоцитів після дії чинника у відповідному відділі судинного русла, далі в кожному відділі судинного русла визначають величини відношень між показниками до та після дії чинника діленням абсолютної більшої величини на абсолютну меншу величину і при більших значеннях величин відношень, в першу чергу показників літра, визначають вищу активність фагоцитозу лейкоцитів в даному відділі судинного русла
Series/Report no.: Патент; № 22932
Abstract: Спосіб відноситься до медицини, зокрема до фізіології, і може бути використаний є клінічній та експериментальній роботі для визначення наявності, характеру та Інтенсивності впливу чинника на активність фагоцитозу лейкоцитів в окремих відділах судинного русла
Description: Код посилання <a href="http://uapatents.com/5-22932-sposib-viznachennya-nayavnosti-kharakteru-ta-intensivnosti-vplivu-chinnika-na-aktivnist-fagocitozu-lejjkocitiv-sudinnogo-rusla.html" target="_blank" rel="follow" title=
Type: Text
Publication type: Патент
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/25776
Appears in Collections:Патенти кафедри факультетської терапіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.