Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/25817
Title: Спосіб індивідуалізованого лікування хворих за лазориком
Other Titles: Lazoryk's method for individualized treatment
Способ индивидуализированного лечения больных по лазорику
Authors: Лазорик, Михайло Іванович
Мигович, Іван Іванович
Keywords: лікування, лазориком, хворих, спосіб, індивідуалізованого
Issue Date: 15-Oct-2004
Citation: Спосіб оптимізації лікувального процесу, який включає проведення клінічних та параклінічних досліджень, диференціальну діагностику, постановку діагнозу, складання лікуючим лікарем індивідуального листа-схеми перебігу хвороби конкретного хворого з виділенням трьох полів, при цьому поле або блок клінічних проявів та параклінічних проявів є перше поле 1, поле або блок патогенетичних механізмів є друге поле 2, а поле або блок механізмів дії лікувальних засобів та методів є третє поле 3, при цьому на першому полі фіксують всі клінічні прояви хвороби та результати параклінічних досліджень у вигляді прямокутників або інших графічних позначень з написом на них назви симптому або прояву, при цьому кожен симптом називають ділянкою першого поля і кодують його числами, де перше число - це номер поля, а наступні деталізують симптом, наприклад 1.2, 1.3.2, на другому полі у вигляді прямокутників або інших наглядних позначень зображають патогенез виникнення та розвитку хвороби у конкретного хворого і називають їх ділянкою другого поля або блока, яку надписують і кодують числами, де перше число - це число поля 2, а наступні деталізують патогенетичні зміни на рівні органу, клітини або субклітинних структур, наприклад 2.1, 2.2.1.2, на третьому полі фіксують у вигляді прямокутників або інших наочних позначень окремі лікувальні заходи або ліки для лікування хворого з відомою хворобою та називають їх ділянками третього поля, надписують і кодують їх числами, де перше число - номер ділянки 3 і далі більш глибока деталізація, наприклад 3.2.3, який відрізняється тим, що окремі ділянки 2 поля з'єднують візуально лініями або іншими позначеннями з окремими ділянками 1 поля так, щоб всі симптоми 1 поля випливали з патогенезу хвороби на ділянках 2 поля, а їх зв'язок додатково на листі-схемі позначають кодами цих ділянок за допомогою стрілки, наприклад 1.2.—>2.2.1, далі візуально і логічно окремі ділянки третього та другого полів об'єднують графічно лініями або іншим методом, так, щоб лікувальний засіб чи метод з третього поля активно впливав на окремі ланки другого поля і при цьому приводив до зникнення проявів або симптомів на першому полі, ці зв'язки додатково показують цифрами на листі-схемі, наприклад 3.2.2—>2.1.1—>1.7, після чого відбирають мінімальну кількість найбільш ефективних засобів і дій на 3 полі і приступають до обґрунтованого лікування з постійним динамічним контролем за станом хворого та внесенням змін в індивідуальний лист-схему в першу чергу на першому полі, а при необхідності вносять корективи та доповнення на третьому та другому полях з метою досягнення клінічного виздоровлення.
Series/Report no.: Патент; № 70800
Abstract: Винахід відноситься до медицини, зокрема до лікування хворих і може бути використаним для індивідуалізованого лікування хворих.
Description: Код посилання <a href="http://uapatents.com/6-70800-sposib-individualizovanogo-likuvannya-khvorikh-za-lazorikom.html" target="_blank" rel="follow" title=
Type: Text
Publication type: Патент
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/25817
Appears in Collections:Патенти кафедри факультетської терапіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.