Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/25866
Title: Спосіб діагностики больового синдрому в здухвинній ділянці за марфинцем-лазориком
Other Titles: Marfinets method for differential diagnose and treatment of pain syndrome in iliac region
Способ диагностики и дифференциации болевого синдрома в подвздошной области и его лечения по марфинцу
Authors: Лазорик, Михайло Іванович
Марфинець, Василь Васильович
Марфинець, Марія Юріївна
Keywords: больового, здухвинній, ділянці, марфинцем-лазориком, спосіб, діагностики, синдрому
Issue Date: 17-Apr-2006
Citation: Спосіб діагностики больового синдрому в зду- хвинній ділянці, який включає проведення клініч- ного та параклінічного обстеження, який відрізня- ється тим, що додатково визначають рівень стояння гребеня здухвинної кістки і, якщо виявля- ють, що він розташований вище на стороні ура- ження, а при пальпації з двох сторін виявляють, що spina iliaca posterior superior на стороні ура- ження розташована нижче, та при цьому виявля- ють, що при нахилянні хворого вперед є випере- дження в русі spina iliaca posterior superior у порів- нянні зі здоровою стороною, також у горизонталь- ному положенні хворого пальпують болючий та спазмований m. iliacus на рівні spina iliaca anterior superior, після чого стискують обидві здухвинні кістки на рівні spina іlіаса anterior superior в напрямі до центру і, якщо на стороні ураження виявляють різкий біль і гальмування руху кістки, а при рентге- нологічному обстеженні виявляють зміщення гре- беня здухвинної кістки на стороні ураження вверх, зміщення на стороні ураження spina iliaca posterior superior вниз, spina iliaca anterior superior вверх, зменшення сакроілеальної щілини, а місцями її відсутність на стороні ураження, діагностують ураження кісток миски як причину больового синдрому
Series/Report no.: Патент; № 53194
Abstract: Винахід відноситься до медицини, зокрема до внутрішніх хвороб і акупунктури і може бути вико- ристаним для діагностики та диференціації больо- вого синдрому в здухвинній області та його ліку- вання безмедикаментозним і неоперативним способом.
Description: Код посилання <a href="http://uapatents.com/3-53194-sposib-diagnostiki-bolovogo-sindromu-v-zdukhvinnijj-dilyanci-za-marfincem-lazorikom.html" target="_blank" rel="follow" title=
Type: Text
Publication type: Патент
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/25866
Appears in Collections:Патенти кафедри факультетської терапіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.