Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/25870
Title: ПРОБЛЕМАТИКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕХАНІЗМУ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ (на прикладі міждержавного збройного конфлікту Росії та Грузії)
Authors: Динис, Г.
Keywords: міжнародне право, НАТО, міждержавний збройний конфлікт, міжнародне гуманітарне право, механізм міжнародно-правового регулювання, Україна, Росія, Грузія, Косово
Issue Date: 2009
Publisher: Поліграфцентр "Ліра"
Citation: Динис, Г. Проблематика ефективності механізму міжнародно-правового регулювання збройних конфліктів (на прикладі міждержавного збройного конфлікту Росії та Грузії) [Текст] / Г. Динис // Геополітика України: історія і сучасність : зб. наук. пр. / відп. ред. І.В. Артьомов. – Ужгород : Ліра, 2009. – №Вип. 1. – С. 61-76. – Бібліогр.: с. 73-75 (22 назв). – Рез. рос., англ.
Abstract: У статті досліджується ефективність механізму міжнародно-правового регулювання військових дій ( збройних конфліктів) на прикладі міждержавного збройного конфлікту Росії та Грузії. Сформульована аргументована правова позиція щодо того, що аналіз сучасних локальних (регіональних) міждержавних збройних конфліктів свідчить про відсутність ефективних міжнародно-правових механізмів їх попередження, виникнення, подальшого розвитку та локалізації засобами сучасного міжнародного права.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/25870
Appears in Collections:Геополітика України: історія і сучасність. Вип. 1 2009

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ПРОБЛЕМАТИКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕХАНІЗМУ МІЖНАРОДНО.pdf873.64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.