Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/25883
Title: Спосіб визначення впливу молитов на пацієнта за лазориком
Other Titles: Method for determining effect of prayers on a patient
Способ определения влияния молитв на пациента, предложенный Лазориком М. И.
Authors: Лазорик, Михайло Іванович
Keywords: молитов, визначення, лазориком, впливу, спосіб, пацієнта
Issue Date: 12-Nov-2007
Citation: Спосіб визначення впливу молитов на пацієнта, який включає клінічне обстеження пацієнта та забір крові з венозного та капілярного відділів судинного русла, визначення кількісних та морфофункціональних властивостей клітин крові, порівняння одержаних величин показників обох відділів з відповідними величинами показників контрольної групи з визначенням зниження або підвищення показників пацієнта від контролю, алгебраїчне віднімання від абсолютної величини показників капілярного відділу абсолютної величини показників венозного відділу з визначенням абсолютної величини капілярно-венозної різниці АВ КВР і плюсового (+) або мінусового (-) значення цієї величини, який відрізняється тим, що на пацієнта діє чинник у вигляді упорядкованих коливань хвиль звукового діапазону, які вимовляє стороння особа чи особи, або сам пацієнт як молитви, після чого повторно забирають кров для досліджень, визначають значення та абсолютні величини капілярно-венозної різниці АВ КВР вивчених показників після молитов, потім ділять більшу абсолютну величину показників у капілярному або венозному відділі на меншу абсолютну величину показників цих відділів і визначають процент зміни величин показників капілярно-венозної різниці ПЗ КВР до та після молитов, за даними плюсового (+) або мінусового (-) значення АВ КВР визначають відповідне плюсове (+) або мінусове (-) значення процента змін ПЗ КВР, після цього від абсолютних величин показників капілярного відділу до молитов алгебраїчно віднімають абсолютні величини відповідних показників після молитов і визначають абсолютну величину капілярно-капілярної різниці АВ ККР і плюсове (+) або мінусове (-) її значення, далі ділять більшу абсолютну величину показників капілярної крові до або після молитов на меншу абсолютну величину показників і визначають величину процента зміни капілярно-капілярної різниці ПЗ ККР, за значенням АВ ККР визначають відповідне плюсове (+) або мінусове (-) значення процента змін ПЗ ККР, далі від абсолютних величин показників венозного відділу до молитов алгебраїчно віднімають абсолютні величини відповідних показників після молитов і визначають абсолютну величину вено-венозної різниці АВ ВВР і плюсове (+) або мінусове (-) її значення, потім ділять більшу абсолютну величину показників венозної крові до або після молитов на меншу абсолютну величину і визначають процент зміни величин показників вено-венозної різниці ПЗ ВВР, за значенням АВ ВВР визначають відповідне плюсове (+) або мінусове (-) її значення, після чого співставляють абсолютні величини і значення та процент змін і значення показників до та після молитов АВ КВР, ПЗ КВР, а також АВ ККР, ПЗ ККР, АВ ВВР, ПЗ ВВР і за зміною вивчених окремих показників та груп показників при плюсових значеннях абсолютних величин і процента змін показників констатують зниження величин після молитов, а при мінусових значеннях абсолютних величин та процента змін констатують підвищення показників після молитов і при статистично значимій величині процента змін ПЗ 34% і більше визначають достовірний вплив молитов на окремі показники або сукупність показників капілярного або венозного відділів судинного русла і пацієнта в цілому.
Series/Report no.: Патент; № 27753
Abstract: Корисна модель відноситься до медицини, зокрема до клінічної лабораторної діагностики і може бути використана для визначення впливу молитов на пацієнта.
Description: Код посилання <a href="http://uapatents.com/9-27753-sposib-viznachennya-vplivu-molitov-na-paciehnta-za-lazorikom.html" target="_blank" rel="follow" title=
Type: Text
Publication type: Патент
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/25883
Appears in Collections:Патенти кафедри факультетської терапіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.