Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/25896
Title: Спосіб лазорика для визначення впливу молитов на пацієнта
Other Titles: M. lazoryk's method for determining the effect of prayers on a patient
Способ определения влияния молитв на пациента, предложенный Лазориком М. И.
Authors: Лазорик, Михайло Іванович
Keywords: впливу, молитов, визначення, спосіб, лазорика, пацієнта
Issue Date: 26-Nov-2007
Citation: Спосіб визначення впливу молитов на пацієнта, який включає клінічне обстеження пацієнта та забір крові з венозного та капілярного відділів судинного русла, визначення кількісних та морфофункціональних властивостей клітин крові, порівняння одержаних величин показників обох відділів з відповідними величинами показників контрольної групи з визначенням зниження або підвищення показників пацієнта від контролю, алгебраїчне віднімання від абсолютної величини показників капілярного відділу абсолютної величини показників венозного відділу з визначенням абсолютної величини капілярно-венозної різниці (АВ КВР) і плюсового (+) або мінусового (-) значення цієї величини, після дії чинника повторно забирають кров для досліджень і визначають абсолютні величини капілярно-венозної різниці (АВ КВР) після дії чинника, потім від абсолютних величин показників капілярного відділу до дії чинника алгебраїчно віднімають абсолютні величини відповідних показників після дії чинника і визначають абсолютну величину капілярно-капілярної різниці (АВ ККР) і плюсове (+) або мінусове (-) її значення, далі від абсолютних величин венозного відділу до дії чинника алгебраїчно віднімають абсолютні величини відповідних показників після дії чинника і визначають абсолютну величину венозної різниці (АВ ВВР) і плюсове (+) або мінусове (-) її значення, який відрізняється тим, що чинником є упорядковані коливання хвиль звукового діапазону у вигляді молитов, які вимовляє стороння особа чи особи або сам пацієнт, і додатково визначають процент змін ПЗ у відділах судинного русла до та після молитов шляхом ділення більшої величини на меншу величину показника у капілярній і венозній крові, у капілярній крові до та після молитов і у венозній крові до та після молитов, множать ці показники на 100 і одержують величини процента змін ПЗ відповідно ПЗ КВР до та після молитов, ПЗ ККР і ПЗ ВВР, за даними плюсового (+) або мінусового (-) значення АВ КВР, АВ ККР і АВ ВВР визначають плюсове (+) або мінусове (-) значення ПЗ КВР до і після молитов, ПЗ ККР і ПЗ ВВР, потім порівнюють ці показники і за зміною окремих показників та груп показників при плюсових значеннях абсолютних величин і процента змін показників констатують зниження величин після молитов, а при мінусових значеннях абсолютних величин та процента змін констатують підвищення показників після молитов, а при статистично значимій величині процента змін ПЗ 34 % і більше визначають достовірний вплив на окремі показники або сукупність показників капілярного або венозного відділів судинного русла і на пацієнта в цілому.
Series/Report no.: Патент; № 80967
Abstract: Винахід відноситься до медицини, зокрема до клінічної лабораторної діагностики і може бути використаним для визначення впливу молитов на пацієнта.
Description: Код посилання <a href="http://uapatents.com/8-80967-sposib-lazorika-dlya-viznachennya-vplivu-molitov-na-paciehnta.html" target="_blank" rel="follow" title=
Type: Text
Publication type: Патент
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/25896
Appears in Collections:Патенти кафедри факультетської терапіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.