Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/25978
Title: Вплив етнонаціонального фактора на суспільно-політичні процеси в Україні
Other Titles: The influence of the ethnonational factor on sociopolitical processes in Ukraine
Authors: Червеняк, Кристина Тарасівна
Keywords: політичний процес, етнонаціональний фактор, поліетнічний регіон, національна консолідація, етнополітична загроза, політична стабільність, етнонаціональна політика, Україна
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво УжНУ «Говерла»
Citation: Червеняк К. Т. Вплив етнонаціонального фактора на суспільно-політичні процеси в Україні : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02. Львів, 2019. 20 с.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 «Політичні інститути та процеси». – Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, 2019. У дисертації здійснено аналіз впливів етнонаціонального фактора на суспільно-політичні процеси в Україні. Уточнено визначення поняття «етнонаціональний фактор» в українському науковому дискурсі. Запропоновано авторський варіант групування областей України для дослідження етнополітичних процесів на національному та регіональному рівнях. Розкрито реалізацію конструктивного потенціалу зазначеного фактора через процеси етнічної та національної консолідації на прикладі поліетнічних регіонів України. Проаналізовано основні етнополітичні загрози, їх причини та наслідки, як вияви його деструктивних впливів у політичних процесах. Надано пропозиції щодо удосконалення стратегії державної етнополітики України і оперативного рівня етнополітичного менеджменту з метою її успішного впровадження на місцях.
Type: Text
Publication type: Автореферат
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/25978
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри політології і державного управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Червеняк К.Т. Автореферат (текст).pdfАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук544 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.