Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/26030
Title: Етнонаціональна політика України як фактор державотворення
Other Titles: Ethnic policy of Ukraine as a factor of the statehood formation
Authors: Червеняк, Кристина Тарасівна
Keywords: етнонаціональна політика, етнополітичний менеджмент, державотворення, етнонаціональна сфера, Україна
Issue Date: 2015
Publisher: Видавничий відділ Карпатського Університету
Citation: Червеняк К.Т. Етнонаціональна політика України як фактор державотворення // Україна–Цивілізація. Том 4. Історичні та духовні чинники консолідації української держави, нації та суспільства / Карпатський університет імені Августина Волошина; Українська богословська академія ; редкол. : Бедь В.В. (гол. ред.), Гайданка Є.І. (відп. секр.), Урста С.В. та ін. Ужгород : Видавничий відділ КаУ, 2015. С. 112-115.
Abstract: У статті здійснено аналіз розвитку державної етнонаціональної політики часів незалежності як визначального фактору державотворення. Зокрема, охарактеризовано законодавчі засади та організаційно-управлінську структура етнонаціональної політики. Стаття дає загальну характеристику кризовості сучасного стану етнонаціональної сфери в Україні, що яскраво виявилося на прикладах подій у Криму та на Донбасі. Також визначено перспективи розвитку державної політики у цій сфері і можливі рекомендації щодо її вдосконалення.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/26030
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри політології і державного управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
У-Ц_Т.4.pdfЧервеняк К.Т. Стаття - с. 112-1153.49 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.