Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/26031
Title: Етнополітичні загрози в сучасній Україні
Other Titles: Ethnopolitical threats in modern Ukraine
Authors: Червеняк, Кристина Тарасівна
Keywords: етнополітична загроза, політизація етнічності, етнополітичний конфлікт, сепаратизм, іредентизм, конфліктогенний потенціал, Україна
Issue Date: 2016
Publisher: Видавничий відділ Карпатського Університету
Citation: Червеняк К.Т. Етнополітичні загрози в сучасній Україні // Україна–Цивілізація. Том 5. Утвердження українського цивілізаційного простору: духовно-історичні передумови, сучасні тенденції та перспективи розвитку / Карпатський університет імені Августина Волошина; Українська богословська академія ; редкол. : Бедь В.В. (гол. ред.), Гайданка Є.І. (відп. секр.), Урста С.В. та ін. Ужгород : Видавничий відділ КаУ, 2016. С. 119-125.
Abstract: У статті аналізуються основні етнополітичні загрози соціально-політичній стабільності нашої держави. Визначено особливості їх перебігу на прикладі регіонів України. Автором встановлено основні причини виникнення таких деструктивних процесів і сформульовано їх наслідки. Виявлено, що ці процеси у більшості випадків виникають через ігнорування та недооцінювання політичними колами їх конфліктогенного потенціалу.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/26031
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри політології і державного управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
У-Ц_Т.5.pdfЧервеняк К.Т. Стаття - с. 119-1253.97 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.