Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/2611
Title: Збірник конкурсних завдань з математики. Частина 2
Authors: Шапочка, Ігор Валерійович
Шапочка, Валерій Іванович
Issue Date: 2004
Publisher: Патент
Citation: Шапочка І.В., Шапочка В.І. Збірник конкурсних завдань з математики. Частина 2. - Ужгород: Патент, 2004. - 154 с.
Abstract: Збірник містить понад 1200 конкурсних завдань з таких підрозділів елементарної математики, як алгебраїчні раціональні та ірраціональні нерівності, тригонометричні нерівності, показникові та логарифмічні нерівності, нерівності з модулем, системи нерівностей, арифметична та геометрична прогресії, функції та їх властивості, початки аналізу, декартові координати, вектори, планіметрія, стереометрія, комбінаторика, елементи теорії ймовірностей. Збірник призначений для вступників на спеціальності математичного, інженерно-технічного, економічного факультетів та факультету міжнародних відносин Ужгородського національного університету, а також інших вузів. Може бути використаний вчителями математики та учнями старших класів загальноосвітніх шкіл у навчальному процесі.
Type: Text
Learning Object
Publication type: Інша текстова публікація
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/2611
ISBN: 966-7725-87-1
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри алгебри

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TESTS2.pdfЗбірник конкурсних завдань з математики. Частина 2.559.73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.