Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/26166
Title: ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ НА ШЛЯХУ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ТА ВХОДЖЕННЯ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАУКОВО-ОСВІТНІЙ ПРОСТІР
Authors: Гаращук, О.В.
Keywords: інтернаціоналізація, науково-освітній простір, вища освіта, зарубіжний досвід, якість
Issue Date: 2015
Publisher: ДВНЗ "УжНУ"
Citation: Гаращук, О. В. Вища освіта України на шляху інтернаціоналізації та входження в європейський науково-освітній простір [Текст] / О. В. Гаращук // Міжнародний науковий вісник / ред. кол.: І. В. Артьомов (голова), О. І. Свєженцева, І. А. Грабова та ін. – Ужгород : ДВНЗ"УжНУ", 2015. – Спецвип. 1 (10). – С. 120-138. – Бібліогр.: с. 136-138 (15 назв). – Рез. рос., англ.
Series/Report no.: Міжнародний науковий вісник;Спецвип. 1(10)
Abstract: Розкрито важливість вищої освіти для забезпечення конкурентоздатності країни, її економіки. Аналізуються чин-ники, що впливають на конкурентоздатність вищої освіти в умовах глобалізації та євроінтеграції. Виявлені основні про-блеми, притаманні нинішньому стану функціонування вищої освіти в Україні. Досліджується зарубіжний досвід щодо роз-витку вищої освіти, формування науково-освітнього середо-вища, ресурсного забезпечення якісної підготовки фахівців. Значна увага приділена пошуку інструментів, що сприяють інтернаціоналізації освіти та підвищенню якості підготовки кадрів, відповідності її європейським стандартам.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/26166
Appears in Collections:Міжнародний науковий вісник. Випуск 1(10) 2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ НА ШЛЯХУ.pdf502.89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.