Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/26181
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorГаращук, О.В.-
dc.contributor.authorКуценко, В.І.-
dc.date.accessioned2019-10-18T10:17:13Z-
dc.date.available2019-10-18T10:17:13Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationГаращук, О. В. Інноваційний підхід до підготовки кадрів у контексті забезпечення їх конкурентоздатності [Текст] / О. В. Гаращук, В. І. Куценко // Міжнародний науковий вісник / ред. кол.: І. В. Артьомов (голова), О. І. Свєженцева, І. А. Грабова та ін. – Ужгород : ДВНЗ"УжНУ", 2015. – Спецвип. 1 (10). – С. 228-244. – Бібліогр.: с. 243-244 (16 назв).uk
dc.identifier.urihttps://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/26181-
dc.description.abstractРозкрито важливість інноваційного підходу до під-готовки кадрів, їх компетентності. Наведено алгоритм інноваційних процесів. Подано складові моделі інноваційної діяльності ВНЗ. Показані чинники, що впливають на інно-ваційний розвиток. Наводяться складові інноваційної ін-фраструктури освітньої сфери, їх вплив на підготовку конкурентоспроможних кадрів, обґрунтовуються шляхи посилення інноваційної діяльності в освітній сфері, інтег-рації освіти, науки і виробництва.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ "УжНУ"uk
dc.relation.ispartofseriesМіжнародний науковий вісник;Спецвип. 1(10)-
dc.subjectосвітня сфераuk
dc.subjectпрофесійні компетенціїuk
dc.subjectінноваційні технологіїuk
dc.subjectінноваційна діяльністьuk
dc.titleІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ПІДГОТОВКИ КАДРІВ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІuk
dc.typeTextuk
dc.pubTypeСтаттяuk
Appears in Collections:Міжнародний науковий вісник. Випуск 1(10) 2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ПІДГОТОВКИ КАДРІВ.pdf499.64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.