Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/26181
Title: ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ПІДГОТОВКИ КАДРІВ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ
Authors: Гаращук, О.В.
Куценко, В.І.
Keywords: освітня сфера, професійні компетенції, інноваційні технології, інноваційна діяльність
Issue Date: 2015
Publisher: ДВНЗ "УжНУ"
Citation: Гаращук, О. В. Інноваційний підхід до підготовки кадрів у контексті забезпечення їх конкурентоздатності [Текст] / О. В. Гаращук, В. І. Куценко // Міжнародний науковий вісник / ред. кол.: І. В. Артьомов (голова), О. І. Свєженцева, І. А. Грабова та ін. – Ужгород : ДВНЗ"УжНУ", 2015. – Спецвип. 1 (10). – С. 228-244. – Бібліогр.: с. 243-244 (16 назв).
Series/Report no.: Міжнародний науковий вісник;Спецвип. 1(10)
Abstract: Розкрито важливість інноваційного підходу до під-готовки кадрів, їх компетентності. Наведено алгоритм інноваційних процесів. Подано складові моделі інноваційної діяльності ВНЗ. Показані чинники, що впливають на інно-ваційний розвиток. Наводяться складові інноваційної ін-фраструктури освітньої сфери, їх вплив на підготовку конкурентоспроможних кадрів, обґрунтовуються шляхи посилення інноваційної діяльності в освітній сфері, інтег-рації освіти, науки і виробництва.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/26181
Appears in Collections:Міжнародний науковий вісник. Випуск 1(10) 2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ПІДГОТОВКИ КАДРІВ.pdf499.64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.