Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/26336
Title: ГЛИБОКА АРТЕРІЯ СТЕГНА ЯК ДЖЕРЕЛО ПРИТОКУ ДЛЯ ДИСТАЛЬНИХ РЕКОНСТРУКЦІЙ
Other Titles: THE PROFUNDA FEMORAL ARTERY AS A INFLOW SOURCE FOR DISTAL RECONSTRUCTION
Authors: Русин, Василь Іванович
Корсак, В’ячеслав Васильович
Русин, Василь Васильович
Горленко, Федор Вікторович
Добош, Вікторія Михайлівна
Keywords: глибока артерія стегна, профундопластика, хронічна ішемія нижніх кінцівок
Issue Date: Apr-2019
Publisher: Сучасні медичні технології
Citation: Rusyn VI,Korsak VV, Rusyn VV, Horlenko FV, Dobosh VM The deep femoral artery as a inflow source for distal reconstruction. Modern medical technologies. 2019;2(41):35-3 [In Ukrainian]
Series/Report no.: ;2(41)
Abstract: Мета. Для покращення результатів лікування хворих на оклюзійно-стенотичні ураження стегново-підколінно-гомілкового сегмента вивчити віддалені результати проведеного глибокостегново-підколінного (ГАС-підколінного) аутовенозного шунтування. Матеріали і методи. В хірургічній клініці ЗОКЛ ім. А. Новака за останні 10 років виконано 300 ізольованих профундопластик при хронічній ішемії нижніх кінцівок (ХІНК). У 16 пацієнтів при глибокостегново-підколінного аутовенозному шунтуванні в якості артерії «припливу» використано дистальний сегмент глибокої артерії (ГАС), який коливався від 0,51 до 0,63 см в діаметрі (в середньому 0,58 см). Результати. В найближчому та віддаленому періоді спостереження, за 5 років жодного тромбозу глибокостегново-підколінного аутовенозного шунта не спостерігали. Індекс кісточково-плечового тиску (ІКПТ) після операції збільшується майже у двічі і наближається до 0,9 по задній великогомілковій артерії (ЗВГА). Усереднений показник глибокостегново-підколінного індексу (ГСПІ) зменшився до 0,301 ±0,089 у всіх пацієнтів після операції. Якщо порівнювати якість життя (ЯЖ) після глибокостегново-підколінних аутовенозних реконструкцій, то необхідно відмітити, що показники якості життя у наших хворих до операції становили 21,8±4,9 балів , після операції − 45,6±4,9 балів. Висновки. Глибокостегново-підколінне аутовенозне шунтування довжиною до 15 см забезпечує кровопостачання кінцівки при стенотично-оклюзійних ураженнях стегново-підколінно-гомілкового сегменту при прохідності хоча б однієї артерії гомілки та артерій стопи.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/26336
ISSN: 2072-9367
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри хірургічних хвороб

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Журнал 2(41)2019 2 часть.pdf4.27 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.