Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/26369
Title: Деякі проблемні питання розподілу судових витрат як один із складників права доступу до суду
Authors: Заборовський, Віктор Вікторович
Манзюк, Василь Васильович
Стойка, Аліна Василівна
Keywords: зловживання процесуальними правами; судові витрати; розподіл судових витрат; доступ до суду., 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
Issue Date: 2019
Publisher: ДВНЗ "Ужгородський національний університет"
Citation: Заборовський В.В., Манзюк В.В., Стойка А.В. Деякі проблемні питання розподілу судових витрат як один із складників права доступу до суду. Порівняльно-аналітичне право. 2018. № 4. С. 105-1. URL: http://pap.in.ua/2_2018/109.pdf (стаття, фахове видання, включена до міжнародних наукометричних баз).
Abstract: В статті досліджуються правила розподілу судових витрат у випадку зловживання стороною своїми процесуальними правами як однієї зі складових права на справедливий суд. Робиться висновок про те, що такий процесуальний інструмент впливу на учасників процесу може стати як механізмом протидії «недобросовісних» сторін, так і дасть суддям можливість суб'єктивно оцінити ту чи іншу обставину, яка склалася до та під час провадження в суді і розглядається як зловживання процесуальними правами.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/26369
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри цивільного права та процесуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.