Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/26385
Title: Чинники формування ландшафтної структури верхів'я басейну річки Лазещина в межах Чорногори
Authors: Карабінюк, Микола Миколайович
Костів, Людмила Ярославівна
Мельник, Анатолій Васильович
Сеничак, Д. В.
Яськів, Б. В.
Keywords: ландшафтознавство, фактор, басейн річки Лазещина, літогенна основа, рельєф, кліматичні зони, води, рослинний покрив.
Issue Date: 2017
Publisher: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Citation: Карабінюк М. М., Костів Л. Я., Мельник А. В., Сеничак Д. В., Яськів Б. В. Чинники формування ландшафтної структури верхів’я басейну річки Лазещина в межах Чорногори. Фізична географія і геоморфологія. 2017. Вип. 3 (87). С. 47–67.
Series/Report no.: 3(87);
Abstract: В статті представлені результати аналізу факторів формування ландшафтної структури верхів’я басейну річка Лазещина в межах ландшафту Чорногора, а саме: геолого-геомофологічних, гідро-кліматичних та ґрунтово-біотичних. Вивчення чинників формування є необхідним етапом дослідження при вивченні ландшафтної структури будь-якої території. Для досягнення поставлених цілей була опрацьована значна кількість картографічних, літературних, електронних та фондових матеріалів, а також проведені польові дослідження, які лягли в основу нашого аналізу. В процесі вивчення чинників формування на досліджувану територію було укладено серію карт: крутизни і експозиції схилів, вертикального і горизонтального розчленування, кліматичну, карта гідромережі та рослинного покриву. В результаті досліджень встановлено ряд закономірностей взаємозв’язку між чинниками формування ландшафтної структури верхів’я досліджуваного басейну, серед яких ведучу роль мають геолого-геоморфологічні.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/26385
ISSN: 0868-6939
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри фізичної географії та раціонального природокористування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
149-Article Text-261-1-10-20181211.pdfстаття2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.