Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/26408
Title: Спосіб визначення ефективності впливу лікування на формені елементи крові
Other Titles: Method for determination of efficiency of influencing of medical treatment for the formed elements
Способ определения эффективности влияния лечения на форменные элементы крови
Authors: Лазорик, Михайло Іванович
Чачанідзе, Давид Заурович
Чаварга, Михайло Іванович
Keywords: крові, формені, лікування, елементи, ефективності, спосіб, впливу, визначення
Issue Date: 15-Aug-2001
Citation: Спосіб визначення ефективності впливу ліку- вання на формені елементи крові судинного рус- ла, який включає визначення кількості еритроцитів у літрі крові, кількості гемоглобіну в літрі крові та в одному еритроциті, кількості тромбоцитів у літрі крові, кількості лейкоцитів та їх окремих форм у мазку та літрі крові, вміст у лейкоцитах ферментів та субстратів за даними мазка та літра крові, який відрізняється тим, що показники визначають у двох відділах судинного русла до та після лікування, далі одержані результати обстеженого до лікування порівнюють з результатами контролю і визначають їх зниження або підвищення відносно контролю, визначають величину та значення (+) плюсове або (-) мінусове різниць показників, віднімаючи абсолютну величину показника другого відділу від абсолютної величини відповідного по- казника першого відділу, додають алгебраїчні зна- ки різниць величин і визначають суму знаків різниць показників, і при підвищенні показників обстеженого відносно контролю та плюсовій сумі знаків різниць визначають підвищення кількісних та морфофункціональних характеристик форме- них елементів крові у першому відділі, а при мінусовій сумі знаків різниць визначають підвищення кількісних та морфофункціональних характеристик формених елементів крові у друго- му відділі, при зниженні показників обстеженого відносно контролю та плюсовій сумі знаків різниць визначають зниження кількісних та морфо- функціональних характеристик формених еле- ментів крові у другому відділі, а при мінусовій сумі знаків різниць визначають зниження кількісних та морфофункціональних характеристик формених елементів крові у першому відділі до лікування, далі порівнюють суми знаків різниць показників до та після лікування і при їх зміні визначають на- явність впливу лікування на формені елементи крові у судинному руслі, при відсутності зміни суми знаків різниць порівнюють абсолютні величини різниць показників і за зміною цих величин ви- значають наявність впливу лікування на формені елементи крові у судинному руслі, далі додатково визначають величини та значення (+) плюсове та (-) мінусове відмінностей показників, віднімаючи від абсолютної величини показника до лікування абсолютну величину відповідного показника після лікування в однойменному судинному руслі, далі додають алгебраїчні знаки відмінностей показників і визначають суму знаків відмінностей показників окремо у першому та другому відділах судинного русла, і при плюсових значеннях суми відмінностей показників визначають зниження кількісних та морфофункціональних характеристик формених елементів крові у даному відділі під впливом лікування, а при мінусових значеннях суми відмінностей показників визначають підвищення кількісних та морфофункціональних характеристик формених елементів крові у даному відділі судинного русла, при нульових (0) значен- нях величини суми відмінностей порівнюють абсо- лютні величини відмінностей показників і за їх зміною оцінюють підвищення чи зниження кількісних та морфофункціональних характеристик формених елементів крові у даному відділі судин- ного русла, далі визначають величини відношення показників діленням більшої абсoлютної величини показника на меншу абсолютну величину показни- ка в однойменному відділі до та після лікування і при більших значеннях величин відношень визна- чають більш інтенсивний вплив лікування на кількісні та морфофункціональні характеристики формених елементів крові у даному відділі судин- ного русла, а при менших значеннях величин відношень визначають менш інтенсивний вплив лікування на кількісні та морфофункціональні ха- рактеристики формених елементів у цьому відділі судинного русла
Series/Report no.: Патент; № 40681
Abstract: Спосіб відноситься до медицини та фізіології і може бути використаним у клінічній та експе- риментальній роботі для визначення ефективності впливу лікування на форменні елементи крові у су- динному руслі.
Description: Код посилання <a href="http://uapatents.com/8-40681-sposib-viznachennya-efektivnosti-vplivu-likuvannya-na-formeni-elementi-krovi.html" target="_blank" rel="follow" title=
Type: Text
Publication type: Патент
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/26408
Appears in Collections:Патенти кафедри факультетської терапіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.