Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/26895
Title: Спосіб оцінки ефективності лікування квінаприлом хворих на ішемічну хворобу серця з стенокардією та артеріальною гіпертензією з порушенням діастолічної функції лівого шлуночка по “гіпертрофічному” типу
Authors: Бичко, Михайло Васильович
Бичка, Ярослав Михайлович
Рішко, Микола Васильович
Демко, Наталія Миколаївна
Issue Date: 11-Mar-2014
Citation: Спосіб оцінки ефективності лікування квінаприлом хворих на ішемічну хворобу серця з стенокардією та артеріальною гіпертензією з порушенням діастолічної функції лівого шлуночка по "гіпертрофічному" типу, який включає порівняння стану хворих до і після лікування, який відрізняється тим, що до лікування квінаприлом у хворого в стані спокою проводять доплер-ехокардіографію і визначають трансмітральний кровоплин шляхом вимірювання швидкості раннього діастолічного наповнення, далі після лікування квінаприлом проводять аналогічне дослідження, при цьому якщо швидкість раннього діастолічного наповнення лівого шлуночка збільшиться на 11 % і більше в порівнянні з швидкістю до лікування, то гемодинамічний результат та антиангінальний ефект оцінюють як позитивні.
Series/Report no.: Патент;№ 104723
Abstract: Винахід належить до медицини, а точніше до кардіології і може бути використаний для об'єктивної оцінки антиангінального ефекту квінаприлу у хворих ішемічною хворобою серця (ІХС) з стенокардією та артеріальною гіпертензією з порушенням діастолічної функції лівого шлуночка по "гіпертрофічному" типу.
Description: Код посилання <a href="http://uapatents.com/4-104723-sposib-ocinki-efektivnosti-likuvannya-kvinaprilom-khvorikh-na-ishemichnu-khvorobu-sercya-z-stenokardiehyu-ta-arterialnoyu-gipertenziehyu-z-porushennyam-diastolichno-funkci-livogo-s.html" target="_blank" rel="follow" title=
Type: Text
Publication type: Патент
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/26895
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
104723-uapatents.com.pdf158.68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.