Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/26900
Title: Спосіб оцінки ефективності тромболізису стрептокіназою у хворих на гострий інфаркт міокарда з порушенням діастолічної функції лівого шлуночка по “гіпертрофічному” типу
Authors: Бичко, Михайло Васильович
Бичка, Ярослав Михайлович
Коста, Ганна Михайлівна
Issue Date: 11-Mar-2014
Citation: Спосіб оцінки ефективності тромболізису стрептокіназою у хворих на гострий інфаркт міокарда з порушенням діастолічної функції лівого шлуночка по "гіпертрофічному" типу, який включає порівняння стану хворих до і після лікування, який відрізняється тим, що до тромболізису стрептокіназою у хворого в стані спокою проводять доплер-ехокардіографію і визначають трансмітральний кровоплин шляхом вимірювання швидкості раннього діастолічного наповнення, далі після тромболізису стрептокіназою проводять аналогічне дослідження, при цьому, якщо швидкість раннього діастолічного наповнення лівого шлуночка збільшиться на 9,2 % і більше в порівнянні з швидкістю до тромболізису, то гемодинамічний результат та тромболітичний ефект оцінюють як позитивні.
Series/Report no.: Патент;№ 88444
Abstract: Корисна модель належить до медицини, а точніше до кардіології, і може бути використана для об'єктивної оцінки ефективності тромболітичної терапії (ТЛТ) у хворих на гострий інфаркт міокарда з порушенням діастолічної функції лівого шлуночка по "гіпертрофічному" типу.
Description: Код посилання <a href="http://uapatents.com/4-88444-sposib-ocinki-efektivnosti-trombolizisu-streptokinazoyu-u-khvorikh-na-gostrijj-infarkt-miokarda-z-porushennyam-diastolichno-funkci-livogo-shlunochka-po-gipertrofichnomu-tipu.html" target="_blank" rel="follow" title=
Type: Text
Publication type: Патент
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/26900
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
88444-uapatents.com.pdf149.63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.