Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/26905
Title: Спосіб оцінки ефективності лікування ацебутололом хворих на ішемічну хворобу серця з стенокардією та артеріальною гіпертензією з порушенням діастолічної функції лівого шлуночка по “гіпертрофічному” типу
Authors: Бичко, Михайло Васильович
Бичка, Ярослав Михайлович
Кишко, Микола Максимович
Issue Date: 10-Jun-2014
Citation: Спосіб оцінки ефективності лікування хворих на ішемічну хворобу серця з стенокардією та артеріальною гіпертензією з порушенням діастолічної функції лівого шлуночка по "гіпертрофічному" типу ацебутололом, який включає порівняння стану хворих до і після лікування, який відрізняється тим, що до лікування ацебутололом у хворого в стані спокою проводять доплерехокардіографію і визначають трансмітральний кровоплин шляхом вимірювання швидкості раннього діастолічного наповнення, далі після лікування ацебутололом проводять аналогічне дослідження, при цьому, якщо швидкість раннього діастолічного наповнення лівого шлуночка збільшиться на 9,0 % і більше в порівнянні з швидкістю до лікування, то гемодинамічний результат та антиангінальний ефект оцінюють як позитивні.
Series/Report no.: Патент;№ 105641
Abstract: 'єктивної оцінки антиангінального ефекту ацебутололу у хворих на ішемічну хворобу серця (ІХС) із стенокардією та артеріальною гіпертензією з порушенням діастолічної функції лівого шлуночка (ДФЛШ) по "гіпертрофічному" типу.
Description: Код посилання <a href="http://uapatents.com/4-105641-sposib-ocinki-efektivnosti-likuvannya-acebutololom-khvorikh-na-ishemichnu-khvorobu-sercya-z-stenokardiehyu-ta-arterialnoyu-gipertenziehyu-z-porushennyam-diastolichno-funkci-livogo.html" target="_blank" rel="follow" title=
Type: Text
Publication type: Патент
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/26905
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
105641-uapatents.com.pdf150.9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.